Ἡ ἀμηχανία καὶ ἀφωνία τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας!

Share:

   Ὁ κόσμος κυριολεκτικὰ ἀναποδογυρίζεται καὶ ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ρεμβάζει! Αὐτὸ ἐπεσήμανε σὲ ἄρθρο του ὁ δημοσιογράφος κ. Ἰ. Παπανικολάου:  «Ὅλοι οἱ χριστιανοὶ πιστοὶ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα παρακολουθοῦν ἄφωνοι καὶ ἐνεοὶ τὰ δρώμενα στὸ πολιτικὸ σκηνικὸ καὶ παρουσιαζόμενα ἀπὸ σχεδὸν σύνολο τὸ μιντιακὸ σύστημα γιὰ τὴν πλήρωση μίας ὑπεύθυνης χηρεύουσας θέσης σὲ ἕνα ἑλληνικὸ κόμμα. Χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ ἐξετάσουμε καὶ νὰ κρίνουμε τὴν προσωπικὴ ζωὴ κανενός, ὅμως τὸ θέαμα ποὺ δημόσια προβάλλεται στὰ ΜΜΕ, δὲν προσβάλλει τὰ χρηστὰ ἤθη τῆς κοινωνίας μας; Καὶ ποιὸς ὁ λόγος αὐτῆς τῆς νυ-χθήμερης προβολῆς ποὺ φθάνει στὰ ὅρια κορεσμοῦ καὶ ψυχικῆς κούρασης; […] ὑπάρχει ἕνα κίνημα, προερχόμενο ἀπὸ τὴν ἀποχριστιανοποιημένη Δύση, γιὰ νὰ ἀλλοιωθοῦν τὰ παραδοσιακὰ ὀρθόδοξα αἰσθήματα τοῦ Ἕλληνα καὶ νὰ γίνει ἔτσι μία ἰσοπέδωση τῶν ἀξιῶν τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται στὴν σκέψη τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι: ποῦ εἶναι ἡ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία νὰ λάβει θέση σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ τεκταινόμενα. […]  βλέπουμε σήμερα τὴν Ἐκκλησία μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου νὰ παρατηρεῖ ἀμήχανη καὶ σχεδὸν ἄφωνη τὰ νέα ἤθη καὶ δρώμενα στὴν ἀποροῦσα ἑλληνικὴ κοινωνία! Γιατί ἅγιοι ἀρχιερεῖς δὲν βγαίνετε στοὺς ἄμβωνες νὰ κηρύξετε ὅσα τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο μᾶς διδάσκει καὶ ὁ σταυρωθεὶς Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς ἄφησε ὡς παρακαταθήκη, γιὰ νὰ μὴ ὀλισθήσουν ψυχὲς στὸν κατήφορο τῆς ἁμαρτίας;» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Εὖγε στὸν ἐκλεκτὸ δημοσιογράφο, ποὺ περιγράφει μὲ σαφήνεια καὶ ρεαλισμὸ τὴν ζοφερὴ εἰκόνα τῆς Πατρίδος μας!

Previous Article

Ἐξωτερική Ἱεραποστολή: Ἡ νεωτέρα ἐποποιΐα τοῦ ἑλληνισμοῦ – Γ΄

Next Article

«Ἀρχιμ. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος – Ὁ Ἅγιος Ποιμένας τῶν Πατρῶν» -1ον