Ἡ ἀναμετάδοσις Λειτουργίας εἶναι ἀσέβεια

Share:

Εἰς συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησεν ὁ Σεβ. Περγάμου ἐδήλωσεν ὅτι δὲν ὑφίσταται Ἐκκλησία ἄνευ τελέσεως τῆς Θ. Εὐχαριστίας καὶ ἠναντιώθη πλήρως εἰς τὴν τηλεοπτικὴν ἀναμετάδοσίν της. Πῶς ὅμως τὸ ἐπιτρέπει εἰς τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον; Παραθέτομεν ἐπίμαχα ἀποσπάσματα, ὅπως ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν ἱστοσελίδα romfea.gr τῆς 28ης Μαρτίου 2020:
«-Κατ’ ἐμέ, ἡ Ἐκκλησία ἄνευ τῆς Θείας Εὐχαριστίας δὲν εἶναι πλέον Ἐκκλησία… Ἡ Λειτουργία προϋποθέτει τὴν παρουσία μας. Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ συμμετέχει στὴν Λειτουργία ἐξ ἀποστάσεως…
-Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ ἀναμεταδίδει τὴν Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸ διαδίκτυο. Ὁρισμένοι στὴν Ἀμερικὴ πράττουν τὸ ἴδιο. Ποιὰ εἶναι ἡ γνώμη σας;
-Δὲν συμφωνῶ μὲ τὴν ἀναμετάδοση τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπὸ τὴν τηλεόραση. Εἶμαι περιορισμένος κατ’ οἶκον καὶ δὲν θὰ εἶμαι σὲ θέση νὰ συμμετάσχω στὴν Λειτουργία.
Ὡστόσο, δὲν θὰ ἀνοίξω τὸν δέκτη τῆς τηλεόρασης, γιὰ νὰ παρακολουθήσω τὴν Λειτουργία. Τὸ θεωρῶ αὐτὸ ἔκφραση ἀσέβειας. Εἶναι ἀσεβὲς τὸ νὰ κάθεται κανεὶς ἔτσι καὶ νὰ παρακολουθεῖ τὴν Λειτουργία.
-Ἀκούσαμε ὅτι οἱ πιστοὶ στὴν Ἑλλάδα θὰ παρακολουθοῦν τὴν Λειτουργία ἀπὸ τὴν τηλεόραση. Ποῦ θὰ τελεῖται ἡ Λειτουργία;
-Νομίζω θὰ μεταδίδεται τηλεοπτικὰ ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῶν Ἀθηνῶν. Προσωπικά, ὅπως εἶπα, δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ Λειτουργία νὰ ἀναμεταδίδεται ἀπὸ ἕνα τηλεοπτικὸ κανάλι.
Στὴν Ἑλλάδα τουλάχιστον μία λειτουργία θὰ τελεῖται στὸν Καθεδρικὸ Ναό. Κατὰ τὴν γνώμη μου, θὰ μποροῦσε νὰ τελεῖται σὲ περισσότερες ἐκκλησίες, ἀλλὰ ὑπάρχει ὁ φόβος τῆς διάδοσης τῆς ἐπιδημίας».

Previous Article

«ΓΥΝΗ ΑΝΑΙΔΗΣ, ΟΥΔΕΝΟΣ ΦΕΙΔΕΤΑΙ»!!! (ἱ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ)

Next Article

Νὰ μὴ κοινωνήσουμε

Διαβάστε ακόμα