Ἡ ἀντιεκκλησιαστικὴ ἐχθρότης εἰς τὴν Οὐκρανίαν συνεχίζεται

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Τὰ ἐγκλήματα σὲ βάρος τῆς μόνης ἀναγνωρισμένης Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συνεχίζονται καὶ μᾶς θλίβουν βαθύτατα.

Οἱ ἐπιθέσεις σὲ βάρος τῆς μόνης ἀναγνωρισμένης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μὲ βανδαλισμοὺς Ἱερῶν Ναῶν, διώξεις κλήρου καὶ λαοῦ, καθὼς καὶ ἡ πρόσφατη δολοφονία ἱερέα ἐντὸς Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀντιμετωπίστηκε μὲ πλήρη σιωπὴ ἀπὸ ὅσους ἐπιμένουν στὴ μονομέρεια.

Παρόμοια στάση “σιωπῆς” τήρησαν καὶ γιὰ τοὺς βανδαλισμοὺς Ἱερῶν Ναῶν στὸ Zhytomyr, στὸ χωριὸ Luka-Meleshkovskaya, στὸ χωριὸ Pohreby μὲ χρήση  ἀντιχριστιανικῆς βίας, καθὼς καὶ γιὰ βανδαλισμοὺς ἄλλων Ἱερῶν Ναῶν.

Τὸ αὐτὸ ἔπραξαν καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας στὸ χωριὸ Μπομπλύ, τὴν ὥρα ποὺ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐκκλησιάζοντο καὶ τοὺς κακοποίησαν  βάναυσα, μὲ ἀρκετούς  νὰ φύγουν μὲ σπασμένα χέρια. Σὲ βανδαλισμοὺς εἶχαν προβεῖ καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Πτίτσα, ὅπου ξυλοκόπησαν τοὺς πιστοὺς ποὺ προσεύχονταν στὴν ἐκκλησία.

Στὴν περιοχὴ Τσερνοπὸλ στον  Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Ἄννης διέκοψαν  τὴ Θεία Λειτουργία στὴν προσπάθειά τους νὰ καταλάβουν τὸν Ἱερὸ Ναό, συνεχίζοντας τοὺς “καλοὺς ἀγῶνες”, ὅπως ἐκάλεσαν τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ ἐχθρότητα.  Στὸ χωριὸ Ζινιτσὶν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου προέβηκαν  σὲ βανδαλισμοὺς καὶ κτύπησαν  ἀλύπητα δύο πρεσβυτέρες, τὴ μία μάλιστα μὲ πέτρα στὸ μάτι.  Ὅλα τοῦτα καταγγέλθηκαν  στὸν Ο.Η.Ε.

Ὅσοι ὅμως ἐπιμένουν στὴ μονομέρεια προτιμοῦν τὴν πλήρη σιωπή.  Παρόμοια σιωπὴ προτιμοῦν καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ διπλωμάτες “προασπιστὲς” τῶν ἀδυνάτων λαῶν καὶ τῆς “εἰρήνης”, οἱ ὁποῖοι “περιῆγαν ὄρη καὶ βουνούς”, καυχόμενοι δημοσίως γιὰ τὴν συμβολή  τους, ὡς μὴ ὤφειλαν, στὸ Οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα.

Τὰ ἐγκλήματα αὐτὰ δὲν ἔ­χουν τὴν ἀπαρχή τους μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ πολέμου στὴν Οὐκρανία. Εἶναι γνωστὸς ὁ πόλεμος, ὁ ὁποῖος διεξήγετο ἀπὸ τὰ δύο σχισματικὰ μορφώματα, καθὼς καὶ ἡ ἀρωγὴ τῶν ναζιστικοειδῶν παραστρατιωτικῶν ὀργανώσεων.

Ὅταν ὁ Μητροπολίτης Κίτρους Γεώργιος, ἐκπροσώπησε τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας στὶς ἐκδηλώσεις τῆς Αὐτόνομης Ἐκ­κλησίας τῆς Οὐκρανίας τὸ ἔτος 2017 στὸ Κίεβο, τόνισε τὴν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς τῶν 40 καὶ πλέον Ἱερῶν Ναῶν ποὺ εἶχαν μὲ βία ἁρπαγεῖ ἀπὸ τοὺς σχισματικούς. Μετὰ τὴν μεγάλη  ἀνατροπὴ στὴν Οὐκρανία οἱ ἐπιμένοντες στὴ μονομέρεια τὰ λησμόνησαν ὅλα.  Τώρα  ἀντι­εκκλησιαστικῶς κατάντησαν νὰ καλοῦνται “καλοὶ ἀγῶνες”;

Ἡ ἔγγραφη ἔκκληση πρὸς τὸν τότε Πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεόφυτο, ἀναφορικὰ μὲ τὶς παραβιάσεις τῶν δικαιωμάτων τῶν πιστῶν τῆς Κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καὶ τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ προσπάθεια ἀφαίρεσης τῆς Λαύρας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ποτσάγιεφ καὶ τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ἀπὸ τοὺς σχισματικούς, καταμαρτυρεῖ τούτη τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ ἐχθρότητα.

Καὶ ὁ μ. Πατριάρχης Σερβίας Εἰρηναῖος διαμαρτυρήθηκε γι’ αὐτό.  Ὅλη ἡ Ἐκκλησία θλιβόταν καὶ κανεὶς δὲν φανταζόταν τὴ μεγάλη ἀνατροπή. Προεξάρχουσα αὐτῶν τῶν ἀντιεκκλησιαστικῶν πράξεων, ἀποτελοῦσε ἡ περίπτωση βανδαλισμοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πρὶν τὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία, ὅπου ἔχυσαν στὸ δρόμο ἔξω ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Ναὸ τὴ Θεία Κοινωνία, ὅταν πέταξαν τὸ Ἅγιο Δισκοπότηρο.

Οἱ βανδαλισμοὶ σὲ Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς μόνης ἀναγνωρισμένης Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκ­κλησιῶν, δυστυχῶς συνεχίζονται. Δὲν συμφέρει οὔτε ἀκροθιγῶς νὰ ἀναφερθοῦν σ’ αὐτοὺς οἱ ἐπιμένοντες στὴ μονομέρεια.

Ἂν προσμετρήσει κανεὶς τὰ ἀποτρόπαια αὐτὰ συμβάντα, ὅπως καὶ ἄλλα πολλά, θλίβεται γιὰ τὴ δεινὴ θέση, στὴν ὁποία βρίσκεται ἡ Ἐκκλησία.  Ἡ ἀπόγνωση ἴσως νά ’ναι τὸ μόνο ἐπακόλουθο, ἂν λησμονηθεῖ ὅτι “ὁ Χριστὸς κυβερνᾶ τὴν Ἐκκλησία”, ποὺ τόνιζε ὁ Ὅσιος Παΐσιος.  Ὅσο κι ἂν ἡ ἀδυναμία μας ἐμποδίζει νὰ τὸ ἀντιληφθοῦ­με πλήρως αὐτό, κάποτε τὰ θλιβερὰ τῶν ἡμερῶν μας στὴν Ἐκκλησία θὰ ἀλλάξουν καὶ θὰ καταλάβουμε ὅτι “ζῆ Κύριος ὁ Θεός”.

Previous Article

Ὑπ. Πολιτισμοῦ Οὐκρανίας: Σειρά ἔχει τώρα ἡ Λαύρα τοῦ Σβιατογκόρσκ;

Next Article

Ουκρανία: Ο Υπ. Πολιτισμού προτίθεται να κατεδαφίσει την ιστορική Εκκλησία της Δεκάτης στο Κίεβο, τόπο ταφής της Αγίας Όλγας!