Ἡ ἀντιπαπικὴ πλευρὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν

Share:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἐδέχθη (κακῶς κάκιστα) τὸν Πάπαν Φραγκίσκον, ἀλλὰ τουλάχιστον ἐνεκάλεσεν αὐτὸν διὰ τὴν στάσιν τῶν παπικῶν εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν. Τώρα, διέρρευσαν φωτογραφίαι, ὅπου χαρίζει βιβλίον σχετικὰ μὲ τὸν σφαγέα Καρδινάλιον Στέπινατς. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «Ρομφαία» τῆς 14ης Ἀπριλίου 2022:

«Ὁ Μακαριώτατος ὑποδέχτηκε θερμὰ στὸ γραφεῖο του τὸν Σεβ. Ἰωάννη(Jovan Culibrk) τῆς Ἐπισκοπῆς Πάκρατς καὶ Σλαβονίας καὶ μάλιστα τοῦ χάρισε ἐγκόλπιο καὶ τοῦ ἀφιέρωσε βιβλίο σχετικὰ μὲ τὸν Καρδινάλιο Στέπινατς, τὸ ὁποῖο προλόγισε ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος».

Previous Article

Ο ΦΙΛΟΠΑΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Next Article

Η Ανάσταση δεν είναι ιδεολογία, είναι σχέση