Ἡ ἀπίστευτος ὑποκρισία τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου

Share:

Εἶναι γνωστὸ πὼς ὁ νομιζόμενος «Πρῶτος ἄνευ ἴσων τῆς Ὀρθοδοξίας» καὶ αἰσθανόμενος καὶ συμπεριφερόμενος ὡς «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς», Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὅπου πατεῖ καὶ ὅπου σταθεῖ «κατακεραυνώνει» τὴν εἰσβολὴ τῶν Ρώσων στὴν Οὐκρανία. Ἀλλὰ ὅμως, μιμούμενος τὴν ὑποκρισία τοῦ «ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ του» Φραγκίσκου, «λησμονεῖ» πὼς ὁ ἴδιος «εὐλόγησε» ἀνάλογη φονικὴ εἰσβολὴ τῶν Τούρκων στὴν Συρία, ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ χιλιάδες θύματα Σύρων, ποὺ προκάλεσαν οἱ «εἰρηνιστὲς» τουρκαλάδες! Ὁ διακεκριμένος Κύπριος διπλωμάτης κ. Σταῦρος Χατζηγιάννης ἔγραψε τὰ ἑξῆς ἐπ’ αὐτοῦ: «Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς παραδίδει μαθήματα διεθνοῦς δικαίου γιὰ τὴ ρωσικὴ εἰσβολὴ στὴν Οὐκρανία, θὰ θυμᾶστε, σίγουρα, ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶχε προκαλέσει θύελλα ἀντιδράσεων τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων καὶ τὴν ἀπογοήτευση τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὅταν ὑποχρεώθηκε νὰ εὐλογήσει τὸν Πρόεδρο Erdogan καὶ τὸν τουρκικὸ στρατὸ πρὶν τὴν στρατιωτικὴ εἰσβολὴ τῆς Τουρκίας στὸ Afrin τῆς Συρίας, “προσευχόμενος νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ ἐπιτυχία, καὶ ἡ “ἐπιχείρηση [δῆθεν] Κλάδος Ἐλαίας” νὰ φέρει εἰρήνη στὴν περιοχή”, ὅπως ἔγραφε ὁ ἡμερήσιος Τύπος στὰ τέλη Ἰανουαρίου 2018» (Ἱστ. Ὀρθόδοξος Τύπος)! Γιὰ τὸν «εἰρηνιστὴ» Βαρθολομαῖο, μόνο τὰ κανόνια τοῦ Πούτιν σκοτώνουν, ἐνῷ τὰ κανόνια τοῦ νεοσουλτάνου Ἐρντογάν ἐκπυρσοκροτοῦν …εἰρήνη! Μόνο τὰ παιδιὰ τῶν Οὐκρανῶν «σκίζουν τὴν καρδιά» του, ὄχι ὅμως καὶ τὰ παιδιὰ τῶν δυστυχισμένων Σύρων καὶ Κούρδων, τὰ ὁποῖα διαμελίζονται ἀπὸ τὶς «εἰρηνιστικὲς» βόμβες τῶν εἰσβολέων Τούρκων!

Previous Article

Ὑποδείξεις εἰς «ξένον ἀχυρῶνα»

Next Article

Μητροπολῖται ὁμόφρονες