«Ἡ ἀργία εἶναι γιὰ τοὺς τεμπέληδες»

Share:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐδήλωσε σχετικῶς μὲ τὴν ἀργίαν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, συμφώνως πρός τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 14ης Ἰανουαρίου 2020:

«…ἔγινε αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ γίνει. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἀστειότητες καὶ προφάσεις. Ἡ ἀργία εἶναι γιὰ τοὺς τεμπέληδες… εἶναι μία σχολικὴ ἑορτή… θὰ παρακολουθήσουν τὶς ἐκδηλώσεις, θὰ πᾶνε στὴν ἐκκλησία καὶ θὰ κάνουν μάθημα».

Δὲν θὰ σταθῶμεν εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ δήλωσις αὐτὴ ἤγειρε θύελλα ἀντιδράσεων ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτικὴν κοινότητα ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Ἁπλῶς νὰ θέσωμεν ἐρωτήματα: Ἐπιθυμεῖτε, Μακαριώτατε, νὰ πιστεύσωμεν ὅτι ἡ πρόθεσις τοῦ Ὑπουργείου ἦτο νὰ ἀποκαταστήση τὴν τιμὴν εἰς τὰ πρόσωπα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὅταν εἰς τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τὰ παιδιὰ διδάσκονται ὅτι «μεγάλοι διδάσκαλοι» τῆς οἰκουμένης ἦταν ὁ Βούδας κ.ἄ.; Μήπως καὶ ἡ ἀργία τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας νὰ καταργηθῆ; «Ἀστειότητες καὶ προφάσεις» εὑρίσκετε μόνον εἰς αὐτό, ὄχι δι’ ἄλλα ζητήματα π.χ. διὰ τὸν θόρυβον περὶ τὰς ἐκτρώσεις; Διὰ τοῦτο δὲν προσήλθατε εἰς τὰ συλλαλητήρια διὰ τὸ Σκοπιανόν, ἐπειδὴ ἡ Κυριακὴ εἶναι ἐργάσιμος;

Previous Article

Η Επιστολή της Εκκλ. της Ελλάδος στην Κεραμέως περί ιεροπραξιών

Next Article

Ἕνα Φλαμιάτον δι’ Ἀρχιεπίσκοπον