Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ «πιλότος» τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας

Share:

Εἰς λεπτομερῆ ἀποτύπωσιν τῶν περιουσιακῶν της στοιχείων προχωρεῖ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ὥστε νὰ ἔχη πλήρη εἰκόνα ἡ ἰδία ἀλλὰ καὶ ἡ Πολιτεία. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἄρθρον εἰς τὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα»:

«Ἡ ψηφιακὴ ἀποτύπωση 11.300 ἀκινήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν γιὰ τὴν πληρέστερη καταγραφή τους καὶ μὲ τελικὸ στόχο τὴν ἀξιοποίησή τους «τρέχει» ἀπὸ τὸ περασμένο Φθινόπωρο. Αὐτὸ ὅμως εἶναι μόνο ἕνα μικρὸ κομμάτι ἀπὸ τὴν ψηφιακὴ «μεταμόρφωση» ἀκινήτων, ὑπηρεσιῶν καὶ κειμηλίων ποὺ ἐπιχειρεῖ ἡ Ἐκκλησία μὲ προεξάρχουσα τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν τὸ τελευταῖο διάστημα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος μπορεῖ νὰ εἶναι πλέον 85 ἐτῶν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνέλαβε τὸ τιμόνι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἔχει δώσει ἐντολὴ οἱ ἐκκλησίες, οἱ ἐνορίες, οἱ ὑπηρεσίες νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὶς νέες τεχνολογίες προκειμένου ἡ βελτίωση καὶ οἱ ἀλλαγὲς ποὺ θὰ προκύψουν νὰ εἶναι πρὸς ὄφελος τῶν πιστῶν καὶ τοῦ λαοῦ. Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις δὲ ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρησιμοποιήσει τὸ ἐργαλεῖο τοῦ ΕΣΠΑ ἀξιοποιώντας εὐρωπαϊκοὺς πόρους γιὰ τέτοια ἔργα. Σ’ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ἐξάλλου ἐντάσσεται σύμφωνα μὲ πληροφορίες καὶ ἡ συνάντηση μὲ τὸν ὑπουργὸ Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη. Στὴ συζήτηση, ὅπως προεξοφλεῖται, θὰ ἐξεταστοῦν καὶ νέα πεδία συνεργασία Ἐκκλησίας – Πολιτείας στὸν τομέα τοῦ ψηφιακοῦ μετασχηματισμοῦ, ἀφοῦ τὸ ὑπουργεῖο Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης ἔχει τὸ «know how» σ’ αὐτὸν τὸν τομέα. Καὶ ἔδωσε ἁπτὰ παραδείγματα εἰδικὰ μέσα στὴν πανδημία. Ἤδη πάντως ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ προχωράει τὴν ψηφιακὴ ἀποτύπωση 11.300 ἀκινήτων της. Τὰ ἀκίνητα εἶχαν εἰσαχθεῖ στὸ data center τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀλλὰ μόνο ὡς πρὸς τὰ βασικά τους στοιχεῖα. Τώρα ὅμως θὰ γίνει πλήρης ἀποδελτίωση 605.000 ἐγγράφων (περίπου 1.452.000 σελίδες) ἀλλὰ καὶ 100 ἐπιτόπιες μετρήσεις σὲ περιορισμένο πλῆθος εἰδικῶν περιπτώσεων ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων. Μὲ τὸ πέρας τῆς καταγραφῆς καὶ τῆς ψηφιακῆς ἀποτύπωσης, οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ γνωρίζουν ποιὰ ἀκίνητα ἔχουν ἐκκρεμότητες ἢ ἰδιοκτησιακὰ προβλήματα. Ἡ ψηφιακὴ καταγραφὴ ἀναμένεται νὰ ἀποτελέσει πιλότο καὶ γιὰ ἄλλα νομικὰ πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (μητροπόλεις, μοναστήρια, ἱεροὺς ναούς)».

Previous Article

Ἀπεργοὶ πείνης ὑγειονομικοὶ καὶ Ἀρχιεπίσκοπος

Next Article

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου προς τους διαγωνιζομένους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις