«Ἡ Ἁγία γνώση»

Share:

Ὅταν ὑπάρχουν χρήματα καὶ ἡ «μωρία» τοῦ κηρύγματος «ἁγία γνώση» ὀνομάζεται. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρον, ποὺ ἐδημοσίευσεν ὁ Σεβ. Ναυπάκτου εἰς τὴν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς του μὲ τίτλον «Οἱ θεολογικὲς ἀνησυχίες τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραὶμ Βατοπαιδινοῦ»:

«Κατ’ ἀρχὰς μοῦ πρότεινε νὰ χρηματοδοτῆ ἐξ ὁλοκλήρου τὴν Ἐφημερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση», γιατί τὴν θεωροῦσε πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὴν προβολὴ τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας, ὅπως ἐκφράζεται μὲ ποιμαντικὴ προοπτική. Δὲν ἔδειξα ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν πρόταση αὐτὴν καὶ ἔτσι ἐκεῖνος ἔστελνε κατὰ καιροὺς μόνον τὴν συνδρομή του.

Ἔπειτα, μὲ παρότρυνε πιεστικὰ νὰ δημιουργήσουμε στὴν Ναύπακτο μιὰ Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Ἀκαδημία, στὴν ὁποία θὰ γινόταν σπουδὴ στὴν Ὀρθόδοξη θεολογία, τῆς ὁποίας θὰ κάλυπτε καθ’ ὁλοκλήρου τὰ ἔξοδα ἡ Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου…

Μελέτησα τὴν πρόταση αὐτὴν ποὺ ἦταν πράγματι ἐνδιαφέρουσα καὶ ἐλπιδοφόρα, ἀλλὰ διαπίστωσα ὅτι δὲν θὰ μποροῦσε νὰ πραγματοποιηθῆ στὴν μικρὴ Μητρόπολή μου αὐτὸ τὸ μεγάλο ἔργο, καὶ γι’ αὐτὸ τελικὰ ἐπιφυλάχτηκα γιὰ τὴν ὑλοποίησή της, ἂν καὶ ἔβλεπα τὴν ἀναγκαιότητά της.

Ἀντὶ αὐτοῦ τοῦ ἔργου, διοργανώθηκαν θεολογικὰ Συνέδρια στὶς ἀρχὲς τοῦ Ὀκτωβρίου κάθε ἔτους. Μέχρι τώρα ἔχουν διοργανωθῆ ἕξι (6) θεολογικὰ Συνέδρια…

Τὸ ἔτος 2015 μὲ προσκάλεσε νὰ ἐπισκεφθῶ μιὰ ἑβδομάδα τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου, νὰ ὁμιλῶ καὶ νὰ συζητῶ μὲ τοὺς μοναχούς του πάνω σὲ θεολογικὰ καὶ πνευματικὰ ζητήματα. Μὲ ἐξέπληξε ἡ πρότασή του, ποὺ συνήθως δὲν γίνεται σὲ ἄλλες Ἱερὲς Μονές…Παρέμεινα τότε μιὰ ἑβδομάδα στὴν Ἱερὰ Μονή. Αὐτὸ ἐπαναλήφθηκε καὶ τὰ ἑπόμενα χρόνια, μέχρι τὸ 2019 καὶ σταμάτησε μὲ τὴν εἰσβολὴ τῆς πανδημίας τοῦ νέου ἰοῦ…

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ δὲν ἀρκέσθηκε μόνο σὲ αὐτό, ἀλλὰ πίεσε τὰ πράγματα, γιὰ νὰ ἐκδοθοῦν αὐτὲς οἱ ὁμιλίες καὶ συζητήσεις. Ἐπειδὴ ὅλες οἱ ὁμιλίες ἦταν προφορικές, ἐκτὸς ἀπὸ μερικὲς σημειώσεις ποὺ κρατοῦσα, μοῦ ἔστειλε τὶς φωνοταινίες, τὶς ἀπομαγνητοφωνήσαμε, ἔκανα κάποιες διορθώσεις στὸν προφορικὸ λόγο καὶ ἤδη δημοσιεύθηκαν καὶ ἐκδόθηκαν σὲ βιβλίο μὲ τίτλο «Ἡ Ἁγία γνώση»…

Οἱ θεολογικὲς ἀνησυχίες τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἐφραὶμ δὲν σταμάτησαν ἐκεῖ… δημιούργησε ἕνα Πρόγραμμα Θεολογικῶν Σπουδῶν, τὸ ὁποῖο ἀπεκάλεσε «Πρόγραμμα ὑποτροφιῶν Εὐγένιος Βούλγαρης»… Τὸ πρόγραμμα αὐτὸ ἀπευθύνεται σὲ Ὀρθόδοξους θεολόγους ἕως 40 ἐτῶν ποὺ εἶναι κάτοχοι διδακτορικοῦ τίτλου ἢ εἶναι ὑποψήφιοι διδάκτορες, οἱ ὁποῖοι παραμένουν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου ἕνα χρόνο, συμμετέχουν στὸ λειτουργικὸ πρόγραμμα τῆς Μονῆς, συζητοῦν μὲ τοὺς μοναχούς, γιὰ νὰ γνωρίσουν τὸ «βίωμα» τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διδάσκονται μαθήματα ἀπὸ Καθηγητὲς Πανεπιστημίου, Ἱεράρχες, Καθηγουμένους, Πνευματικοὺς Πατέρες, ἐκπονοῦν μηνιαῖες ἐργασίες ἀπὸ τὴν πλούσια βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ μετὰ τὴν λήξη τοῦ Προγράμματος ἐκπονοῦν μελέτη ποὺ ἐπιλέγει ὁ καθένας καὶ βαθμολογεῖται ἀπὸ Καθηγητές… Χορηγοῦνται ὑποτροφίες μὲ ποσὸ 800 εὐρὼ μηνιαίως…».

Previous Article

Στο νοσοκομείο εισήχθη ο Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς

Next Article

«Σεβασμιώτατε, περιοριστεῖτε στὰ ποιμαντικά σας καθήκοντα»