Ἡ Ἁγία Σοφία μετατρέπεται εἰς Τζαμί!

Share:

Ο ΝΕΟΣΟΥΛΤΑΝΟΣ τοῦρ­κος πρόεδρος, παίζοντας καὶ τὸ «τελευταῖο χαρτί» του, προκειμένου νὰ ἀναβιώσει τὴν νεκρὴ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, τάζει στὸ ἰσλαμικὸ πόπολο τῆς χώρας του, ὅτι θὰ κάμει ξανὰ τὴν Ἁγία Σοφία τζαμί, γιὰ νὰ ξυπνήσει τὰ κατακτητικά του ἔνστικτα. Ἤδη στὶς 2 Ἰουλίου τὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο τῆς χώρας θὰ ἀποφανθεῖ ἂν εἶναι «νόμιμη» ἡ μετατροπή. Μὲ περισσὸ θράσος, τὸ ὁποῖο προδίδει τὰ βαρβαρικὰ ἀπωθημένα τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ λαοῦ του, δήλωσε πὼς ἡ κατάκτηση τῆς Πόλεως καὶ τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ, ἀπὸ τὸν «ἔνδοξο» πρόγονό του, τὸν «νομιμοποιεῖ» νὰ τὸ χρησιμοποιήσει ὅπως θέλει! Ἐπίσης διαμήνυσε στὴν Ἑλλάδα, πὼς δὲν θὰ μᾶς ρωτήσει τί θὰ κάνει γιὰ τὴ δική του «ἰδιοκτησία»! Ἔτσι, τόσο ἁπλά, ἐκφράζεται ἡ διαχρονικὴ μογγολικὴ βαρβαρότητα, ἡ ὁποία παραμένει ἀναλλοίωτη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἁλώσεως! Πῶς ἀντιδρᾶ ἡ «χριστιανικὴ» Δύση; Ἀδιάφορα! Ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση; Χλιαρά. Ἡ ΔΙΣ; «Εὐγενικά». Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο; Μὲ σιγὴ ἰχθύος! Ἂν δοῦμε, σύντομα, τὴν ἡμισέληνο νὰ κυματίζει (καὶ) στὴν Ἀκρόπολη, τότε ἴσως ξυπνήσουμε, ἀλλὰ τότε θὰ εἶναι ἀργά!

Previous Article

Η Νίκη Κεραμέως και ο προσανατολισμός

Next Article

ΟΡΓΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΟΝΗ ΚΑΙ ΟΡΓΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε ακόμα