Ἡ Ἁγία Σοφία ἀρχὴ διωγμῶν;

Share:

Τί ἄλλο θὰ συμβῆ μετὰ τὴν Ἁγίαν Σοφίαν παραμένει ἄγνωστον. Ὡστόσον, γνωστὴ εἶναι ἤδη ἡ συμπεριφορὰ τῆς Τουρκίας πρὸς τοὺς χριστιανούς. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «pentapostagma.gr»  τῆς 26ης Ἰουλίου 2020:

«Τὸ ἀπόγευμα τῆς 24ης Ἰουλίου, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιὰ στὸ χριστιανικὸ χωριὸ Ἔσσανα, στὴν νοτιοανατολικὴ Τουρκία. Πολλὰ σπίτια κάηκαν καὶ πολλὰ ὀπωροφόρα δέντρα καταστράφηκαν. Τὸ Hessana εἶναι τὸ χωριὸ ὅπου βρίσκονται οἱ ρίζες περισσότερων ἀπὸ 5.000 ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ Mechelen. Ἡ ἀκριβὴς αἰτία τῆς πυρκαγιᾶς εἶναι ἀκόμη ἀσαφής.

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη ὕποπτη πυρκαγιὰ στὴν περιοχή. Πέρυσι, πυρκαγιὲς προκάλεσαν σοβαρὲς ζημιὲς σὲ ἕξι χριστιανικὰ χωριὰ στὴν τουρκικὴ ἐπαρχία Mardin. Καὶ τὰ ἕξι χωριὰ – Elbegendi, Guzelsu, Dibek, Uckoy, Ucyol καὶ Dagicici – κατοικοῦνται ἀπὸ Χριστιανοὺς (μονοφυσίτες). Ἐπηρεάστηκε ἐπίσης τὸ παλιὸ μοναστήρι Mor Hananyo. Σύμφωνα μὲ ὁρισμένους ἀπὸ τὶς τοπικὲς κοινότητες, ὑπῆρχε τότε σαμποτὰζ ἢ τουλάχιστον σοβαρὴ κυβερνητικὴ ἀμέλεια. Σύμφωνα μὲ τὶς τουρκικὲς ἀρχές, ἡ περιοχὴ κάηκε στὴ συνέχεια, γιὰ νὰ διευκολυνθεῖ ἡ εὕρεση μελῶν τοῦ PKK… Σύμφωνα μὲ Χριστιανοὺς ἀκτιβιστές, ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση προσπαθεῖ νὰ ἐξαλείψει τὰ ζωντανὰ στοιχεῖα τῆς αἰώνων παρουσίας τῶν χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολή.

Διάφορα περιστατικὰ ἔχουν συμβεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἀρκετὲς ἐκκλησίες ἔχουν καταστραφεῖ ἐπίσης τὰ τελευταῖα χρόνια. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 2020 συν­ελήφθη ὁ μοναχὸς ἱερέας Aho Sefer Belicen τοῦ μοναστηριοῦ Mor Jakob . Τὸ ἔγκλημά του; Πρόσφερε ψωμὶ καὶ νερὸ σὲ «Κούρδους τρομοκράτες» . Στὶς χειρότερες περιπτώσεις, τὰ περιστατικὰ ἀφήνουν πίσω θύματα ἀπαγωγῆς καὶ δολοφονίας. Γιὰ παράδειγμα, ὁ Hurmuz Diril καὶ ἡ σύζυγός του Simoni – οἱ τελευταῖοι Χαλδαῖοι Καθολικοὶ Χριστιανοὶ στὸ χωριὸ τοὺς Kovankaya – ἀπήχθησαν τὸν Ἰανουάριο. Ἡ Simoni βρέθηκε πρόσφατα νεκρὴ κατὰ μῆκος ἑνὸς καναλιοῦ. Ὁ 71χρονος σύζυγός της παραμένει ἄφαντος…».

Previous Article

Επανέρχεται πάλι το θέμα της Θ. Κοινωνίας

Next Article

Ἡ Κυβέρνησις καταπιέζει τὴν Ἐκκλησίαν

Διαβάστε ακόμα