Ἡ ἐκδημία τοῦ Κιλκισίου προκαλεῖ τριγμοὺς εἰς τὴν Σουηδίαν;!

Share:

Τί συμβαίνει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Σουηδίας; Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν οἰκουμενισμὸν θὰ ὑπάρχη καὶ ἐσωτερικὸς πόλεμος; Ἡ διαχείρισις τῆς ὁμογενείας καὶ τοῦ κλήρου ἀπαιτεῖ λεπτότητα καὶ διάκρισιν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «ekklisiaonline.gr» τῆς 5ης Μαρτίου 2021:

«Ἀποκλειστικὲς πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς του στὴν Μητρόπολη ἔχει ἔλθει σὲ εὐθεῖα ρήξη μὲ λαϊκοὺς καὶ ἱερωμένους καὶ πολλὲς φορὲς μὲ μέλη τοῦ μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου ποὺ ὁ ἴδιος διόρισε καὶ στὴ συνέχεια μετὰ ἀπὸ ἐξάρσεις καὶ διαφωνίες γιὰ τὴν ἀδιαφανῆ λειτουργία στὰ διοικητικὰ τῆς Μητρόπολης δήλωσαν παραίτηση.

Στὴ συνέχεια οἱ ὀξεῖες ἀντιπαραθέσεις του μὲ λαϊκοὺς καὶ ἱερωμένους ἔφτασε στὸ ἀποκορύφωμα μὲ τελευταία τὴν ἀπομάκρυνση δύο ἱερέων ἀπὸ τὰ καθήκοντά τους. Τελευταῖα μάλιστα ἔφτασε σὲ σημεῖο νὰ προχωρεῖ σὲ ψευδεῖς δηλώσεις δημόσια, προκειμένου νὰ καπηλευτεῖ πρὸς ἴδιον ὄφελος τὴν ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Κυροῦ Κιλκισίου. Ἔντονη ἦταν ἡ ἀντίδραση ἀπὸ τοὺς πιστοὺς μὲ σχόλια ἀρνητικὰ γιὰ τὶς πρακτικὲς ποὺ χρησιμοποιεῖ, τὰ ὁποῖα διαγράφονταν ἄμεσα ὅσα δὲν ἦταν ἀρεστὰ καὶ ἦταν πάρα πολλά….

Ἡ ἀντίδραση ἔφτασε στὸ ἀποκορύφωμα, ὅταν ἀποφάσισε νὰ ἀγνοήσει τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Μακαριστοῦ Κιλκισίου καὶ ἐνυπόγραφη ἐπιστολὴ τῶν ἐνοριτῶν.

Στὴ συνέχεια ἀποφάσισε ἀδικαιολόγητα νὰ προχωρήσει στὴν ἀπομάκρυνση τοῦ δραστήριου καὶ ἰδιαίτερα ἀγαπητοῦ στοὺς πιστοὺς ἐφημερίου π. Πέτρου Μώραλη, ὁ ὁποῖος προσέφερε ἀκούραστα τὴν ἀγάπη καὶ τὴν βοήθειά του σὲ ὅλους τοὺς πιστούς…

Τέτοιες πράξεις ὁδηγοῦν μὲ ἀκρίβεια σὲ ἔντονο προβληματισμὸ καὶ ἀμηχανία. Ταυτόχρονα πλήττουν ἀνεπανόρθωτα τὸν πιὸ ἰσχυρὸ κρίκο τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ τὸν Ἐθνικὸ κορμὸ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Οἱ εὐθύνες γιὰ ὅσα συμβαίνουν ἄμεσα θὰ πρέπει νὰ γίνουν ἀντικείμενο μέριμνας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ προσωπικὰ τοῦ Πατριάρχη».

Previous Article

Διατί ξένοι διπλωμάτες “ἐμπλέκονται” εἰς τὸ Οὐκρανικὸν Ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα;

Next Article

Σεβ. Ἀμερικῆς: «εἴμαστε ἀκόμα μακριὰ ἀπὸ τὸ τέλος»