Ἡ Ἐκκλησία θὰ νικήση καὶ πάλιν!

Share:
Παντοκράτορας

ΕΝΩΠΙΟΝ μιᾶς «νέας ἔξαρσης» τῆς «ἐπιδημίας» τοῦ «φονικοῦ» κορωνοϊοῦ, οἱ ἀντίχριστες δυνάμεις (ξένες καὶ ντόπιες) συνεχίζουν τὸν ἀκήρυχτο πόλεμο κατὰ τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Μὲ προκλητικὸ τρόπο κατατάσσουν τὴν Ἐκκλησία στὶς «κύριες ἑστίες μετάδοσης τοῦ ἰοῦ», ἐφαρμόζοντας μὲ αὐστηρότητα ὑπέρμετρα μέτρα καὶ ἀπαγορεύσεις, δυσανάλογα μὲ αὐτὰ ποὺ ἐφαρμόζονται σὲ ἄλλους τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς, τὴ στιγμὴ ποὺ κανένα κροῦσμα δὲν ἔχει ἐντοπιστεῖ, τὸ ὁποῖο νὰ ὀφείλεται στὴν Ἐκκλησία! Φυσικὰ ἀλλοῦ εἶναι τὸ ζήτημα. Ὁ κορωνοϊὸς εἶναι τὸ πρόσχημα, νὰ ταπεινωθεῖ ἡ Ἐκκλησία. Ἀλλά, μέσα στὴ σκοτοδίνη τους δὲν μποροῦν νὰ δοῦν ὅτι ἡ Ἐκκλησία πολεμούμενη νικᾶ! Αὐτὸ διακήρυξε ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος πρὶν ἀπὸ 17 αἰῶνες: «Πόσοι καὶ πόσοι δὲν πολέμησαν κατὰ καιροὺς τὴν Ἐκκλησία! Ἐκεῖ­νοι χάθηκαν, μὰ ἡ Ἐκκλησία ὑψώθηκε ὥς τοὺς οὐρανούς! Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλεῖο της… Τὴν πολεμοῦν καὶ νικᾶ! Τὴν ἐπιβουλεύονται καὶ ἐκείνη θριαμβεύει! Τὴν ὑβρίζουν καὶ φανερώνεται λαμπρότερη! Δέχεται χτυπήματα καὶ ἀντὶ νὰ κλονίζεται, στερεότερη γίνεται! Κλυδωνίζεται, ἀλλὰ δὲν καταποντίζεται! Χειμάζεται, ἀλλὰ δὲν ναυαγεῖ! Παλεύει, ἀλλὰ ποτὲ δὲν ὑποκύπτει»! Τρέφουν τὴν ψευδαίσθηση οἱ δυστυχεῖς πὼς ὁ «ἀόρατος ἰὸς» θὰ κατεδαφίσει τὴν Ἐκκλησία, θὰ «συντρίψει τὴν ἀλάνισσα», ὅπως ἀποκαλοῦσαν τὴν Ἐκκλησία οἱ χριστιανομάχοι εὐρωπαῖοι «διαφωτιστές». Ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ διδαχτοῦν ἀπὸ τὴν ἱστορία, ἡ ὁποία εἶναι γεμάτη ἀπὸ καταποντίσεις τῶν χριστιανομάχων καὶ θριάμβους τῆς Ἐκκλησίας!

Previous Article

19 Νοεμβρίου

Next Article

Ἀνυπόστατα τὰ περὶ νεοβαρλααμισμοῦ, ποὺ ἀποδίδονται διὰ τὴν μὴ χρῆσιν μάσκας

Διαβάστε ακόμα