Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης συγχαίρει τοὺς ὁμολογητάς ἐπιστήμονας

Share:

Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἦτο ἡ μόνη ποὺ εἶχε τὸ σθένος νὰ συγχαρῆ ἰδιαιτέρως ἐκείνους ἐκ τῶν ἐπιστημόνων ποὺ δὲν ἐδίστασαν νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν Θ. Κοινωνίαν. Παραθέτομεν μέρος ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 7ης Μαΐου 2020:

«Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἀπέστειλε ἐπιστολὴ στὸν Ἐξοχ. κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος, μὲ κοινοποίηση στὴν κ. Νίκη Κεραμέως, Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας καὶ ἐκφράζομε τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἱκανοποίησή μας, διότι εἰσακούσθηκε τὸ δίκαιο αἴτημα αὐτό.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καθημερινὰ ἀποδεικνύει ἔμπρακτα ὅτι ἐφαρμόζει ὅλα τὰ μέτρα καὶ ἐπιδεικνύει διάθεση συνεργασίας γιὰ τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δέ­χθηκε πολλὲς φορὲς καὶ ἀπὸ διάφορα πρόσωπα, κατηγορίες, συκοφαντίες καὶ εἰρωνεῖες. Αὐτὲς τὶς ὁμολογουμένως ἀνάρμοστες συμπεριφορὲς συγχωρεῖ, ἐπαναλαμβάνοντας τὸν λόγο τοῦ Κυρίου μας πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα, γιὰ τοὺς σταυρωτές Του, «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσιν» (Λουκ. 23,34).

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἐπαναλαμβάνει τὸ ἀδιαπραγμάτευτο καὶ αὐτονόητο τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Τοῦτο ἀποτελεῖ τὴ βάση τῆς Πίστεώς μας καὶ τῆς κοινῆς Λατρευτικῆς καὶ Λειτουργικῆς ζωῆς καὶ τοῦ δισχιλιόχρονου βιώματος καὶ τῆς ἐμπειρίας Της. Χωρὶς τὴ Θεία Εὐχαριστία δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει, γιὰ νὰ τελεῖ τὴ Θεία Λειτουργία!

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἐπαινεῖ καὶ συγχαίρει ὅλους ἐκείνους ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα καὶ κάθε ἄλλο χῶρο, οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν δημόσια, κατὰ τὴν περίοδο αὐτή, τὸ σεβασμό τους στὸ Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴ βεβαιωμένη πίστη καὶ ἐμπειρία Της».

Previous Article

Θεολόγος τοῦ ΚΑΙΡΟΥ κατὰ τῆς Θ. Κοινωνίας

Next Article

Μετριοπαθὴς ἡ ΔΙΣ διὰ τὴν σεξουαλικὴν ἀγωγήν

Διαβάστε ακόμα