Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας κατὰ τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν παρελάσεων

Share:

Διατί αἱ Ἑλληνόφωνοι Ἐκκλησίαι καὶ Πατριαρχεῖα σιωποῦν καὶ δὲν ἐπιμένουν εἰς τὴν καταδίκην τῆς διαστροφῆς; Οὔτε διὰ τὴν «σεξουαλικὴν διαπαιδαγώγησιν» εἰς τὰ σχολεῖα ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριον θὰ ἀρθρώσουν λόγον; Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «ekklisiaonline.gr» τῆς 13ης Ἰουνίου 2021:

«Ζητοῦμε νὰ μὴν ἐπιτραπεῖ νὰ λάβει χώρα αὐτὴ ἡ πράξη, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει τὴν πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ἐξάρτηση ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ἂς προστατεύσουμε ἀπὸ τὸν πειρασμὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἐφήβων καὶ τῶν νεότερων.

Σήμερα, σὲ ἕνα μεταβαλλόμενο κόσμο πλούσιο σὲ πλουραλισμό, στὸν ὁποῖο ἡ ἁμαρτία τῆς σάρκας ἐπικρατεῖ περισσότερο ἀπὸ ποτέ, οἱ ἔννοιες τοῦ ἀρσενικοῦ καὶ τοῦ θηλυκοῦ δὲν πρέπει νὰ παραμορφωθοῦν, ἀλλὰ νὰ μείνουν ὅπως ἀκριβῶς ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς μᾶς δημιούργησε «ἄνδρες καὶ γυναῖκες» (πρβλ. Γέν. 1:27, καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς). Ἡ φυσικὴ σχέση εἶναι μεταξὺ ἄνδρα καὶ γυναίκας καὶ εἶναι εὐλογημένη μόνο μέσα στὸν γάμο, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸ σταθερὸ μοντέλο τῶν ἀνθρώπινων σχέσεων. Κάθε παραμέληση καὶ ἀλλαγὴ ὁδηγεῖ σὲ πνευματικὸ θάνατο – τόσο γιὰ τὸ ἄτομο ὡς ἄτομο ὅσο καὶ γιὰ τὴν οἰκογένεια ὡς τὸ βασικὸ δομικὸ στοιχεῖο ὁλόκληρης τῆς κοινωνίας.

Καθοδηγούμενοι ἀπὸ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον, ὡς τὴν ὑψηλότερη καὶ πλησιέστερη θεϊκὴ μορφή, ζητᾶμε γιὰ ἄλλη μία φορά ἀπὸ τοὺς διοργανωτὲς καὶ τοὺς συμμετέχοντες στὴν ἐπικείμενη παρέλαση τῆς ἁμαρτίας, νὰ ἐπιστρέψουν ἀπὸ τὸ μονοπάτι τοῦ ἀφύσικου καὶ νὰ πάρουν τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας. Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία ἀντιμετώπιζε πάντα ἐκείνους ποὺ ἔχουν πέσει σὲ σοβαρὴ ἀφύσικη ἁμαρτία ὡς παιδιά της, πού, ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ κακοῦ, ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ φυσικό, τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.

Δὲν καταδικάζουμε τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ μᾶλλον ἐκθέτουμε τὴν ἴδια τὴν ἁμαρτία, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ σὲ προβλήματα ὄχι μόνο τὸ ἴδιο τὸ ἄτομο, ἀποσυνθέτοντας τὴν προσωπικότητά του, ἀλλὰ ὁδηγεῖ σὲ πειρασμὸ καὶ πολλοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.

Προσευχόμαστε στὸν Ἐλεήμονα Δημιουργὸ καὶ Σωτῆρα μας, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, νὰ στραφοῦν πρὸς τὸ σωστὸ δρόμο μέσῳ τῆς μετάνοιας ὅλα τὰ παιδιά Του, ποὺ ἔχουν πέσει καὶ βρίσκονται στὰ χέρια τοῦ «ἄρχοντα αὐτοῦ τοῦ κόσμου» (πρβλ. Ἰωάννης 12:31: νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω).

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ ἐλευθερώσει ὅσους βρίσκονται σὲ ἀφύσικη ἁμαρτία, καθὼς καὶ ὁποιαδήποτε ἁμαρτία, ἀνοίγοντας τὰ πνευματικά τους μάτια καὶ κατανοώντας τί κάνουν».

Previous Article

«Ἀπαιτεῖται ἄμεση διακοπὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ»

Next Article

Ὁ Πάπας τὸ πλέον πειθήνιον ὄργανον τῆς παγκοσμιοποιήσεως!

Διαβάστε ακόμα