Ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας διαψεύδει τὸν Σεβ. Λαγκαδᾶ

Share:

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας ἀπεφάσισε νὰ παραμείνουν οἱ Ἱ. Ναοὶ ἀνοικτοί. Ὁ Σεβ. Λαγκαδᾶ ὑπεστήριξεν ὅτι κάτι τέτοιο θέτει εἰς πειρασμὸν τὸν Θεόν. Περισσότερον Ἅγιον Πνεῦμα ἔχει ἡ Σύνοδος τῆς Ἑλλάδος ἢ τῆς Γεωργίας; Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα tasthyras.wordpress.com τῆς 21ης Μαρτίου 2020:
«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας ἀποφάσισε νὰ μὴ ἀκολουθήσει τὶς ἐκκλήσεις τῶν ἰατρῶν καὶ τῶν ἐκπροσώπων ἄλλων θρησκειῶν. Κατὰ τὴν 7ωρη συνεδρίαση κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας ἀποφάσισε νὰ μὴ κάνει ἀλλαγὲς στὶς Θεῖες Λειτουργίες καὶ στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες. Οἱ Ἀρχιερεῖς δὲν θεωροῦν ὅτι ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἀποτελεῖ ἐπαρκῆ λόγο, γιὰ νὰ ἀλλάξει ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, πόσο μᾶλλον νὰ παυθεῖ ἡ κοινὴ λατρεία τῶν πιστῶν. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως νὰ ἀναστείλει προσωρινὰ ὅλες τὶς θρησκευτικὲς ἱερουργίες, ὁ Μητροπολίτης Akhalkalaki καὶ Kumurasky Νικόλαος, δήλωσε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας, ὡς Αὐτοκέφαλη, δὲν εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἀκολουθεῖ τὶς ἀποφάσεις ἄλλων ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δικές της…
…Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ πάρθηκε παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Κέντρου Πρόληψης καὶ Ἐλέγχου Ἀσθενειῶν συναντήθηκε τὴν προηγούμενη ἡμέρα μὲ μέλη τῆς Συνόδου. Ὅπως δήλωσε ὁ ἴδιος, ἐνημέρωσε τοὺς Ἱεράρχες γιὰ τὴν ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τοὺς ἐξήγησε ὅτι ἡ συγκέντρωση πολλῶν ἀνθρώπων σὲ κλειστοὺς χώρους εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνη. Ὡστόσο ὁ Μητροπολίτης Νικόλαος πιστεύει ὅτι ὁ χῶρος στοὺς Καθεδρικοὺς Ναοὺς εἶναι ἀρκετός, γιὰ νὰ νοιώθουν οἱ πιστοὶ ἀσφαλεῖς.
«Δὲν ὑπάρχει διαφωνία ἢ ὁποιαδήποτε ἀμφιβολία στὴν Σύνοδο γιὰ τὸ ἂν μεταδίδεται ὁ ἰὸς μέσω τῆς ἁγίας Λαβίδας. Αὐτὸ εἶναι ἐκτὸς συζήτησης. Συν­επῶς, ὅ,τι κι ἂν γίνει δὲν θὰ ὑπάρξει ἀλλαγή. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ θέμα τῆς λατρείας, οἱ συστάσεις μας εἶναι νὰ ἀκολουθηθοῦν οἱ συστάσεις τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ ἀπαγορεύσουμε στοὺς πιστοὺς νὰ παρευρεθοῦν στὶς Λειτουργίες. Ἀκόμη καὶ ἂν τὸ λέγαμε αὐτό, ὅσοι πιστεύουν ἀληθινά, δὲν θὰ τὸ δεχόντουσαν. Ὑπάρχει ἀρκετὸς χῶρος στοὺς Καθεδρικοὺς Ναούς, γιὰ νὰ κρατήσουν ἀπόσταση μεταξύ τους. …Ἔχει προταθεῖ νὰ ἐγκατασταθοῦν ἠχητικὰ συστήματα σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες, γιὰ νὰ μποροῦν οἱ πιστοὶ νὰ ἀκοῦν τὶς Λειτουργίες ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸ ἀνοιχτὸ χῶρο».

Previous Article

Σεβ. Δράμας: «Εἶδαν τὴν Λειτουργίαν ὡς θέατρον»

Next Article

Κορωνοϊός: Ὑπενθύμισις τῆς σμικρότητος τοῦ ἀνθρώπου!

Διαβάστε ακόμα