Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δημιουργεῖ μουσουλμανικὸν νεκροταφεῖον

Share:

Μεταξὺ τῶν ἔργων ἀναπλάσεως τοῦ τοπίου εἰς τὸ σχέδιον «The green ΣΧΙSTO» περιλαμβάνεται ἡ δημιουργία μουσουλμανικοῦ καὶ ἑβραϊκοῦ νεκροταφείου. Τόσον πολὺ ἐνδιαφέρονται οἱ ἐπενδυταὶ ἢ μήπως ἦτο ἀναγκαῖος ὅρος, διὰ νὰ συμφωνήση ἡ Πολιτεία; Τί θὰ συμβῆ πάντως μετὰ ἀπὸ 99 ἔτη μόνον ὁ Θεὸς γνωρίζει. Παραθέτομεν ἐλάχιστον ἀπόσπασμα ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τῆς ΕΚΥΟ τῆς 18ης Ὀκτωβρίου 2022:

«…διευκρινίστηκε ὅτι δὲν εἶναι νοητὴ ἡ ἔννοια τῆς ἰδιωτικοποίησης σὲ ἕνα κτῆμα ποὺ δὲν ἀνήκει στὸ Κράτος, ἡ δὲ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὡς Ἰδιοκτήτρια δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ μεταβιβάσει τὴν κυριότητα τοῦ ἀκινήτου σὲ τρίτο, ἀλλὰ μόνον τὸ δικαίωμα ἐπιφανείας γιὰ 99 ἔτη. Αὐτὸ θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα, τὸ κτῆμα νὰ ἐπανέλθει ὑπὸ τὴ διαχείρισή της μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση ἑνὸς πρώτου κύκλου ἐπένδυσης καὶ ἀνάπτυξης μὲ μακρόχρονα ὀφέλη γιὰ τὶς τοπικὲς κοινωνίες καὶ τὴ διατήρηση τῆς δυνατότητας γιὰ νέους κύκλους ἀειφόρου ἀνάπτυξης στὶς μέλλουσες γενεές».

Previous Article

Ἡ Ἱ. Σύνοδος νὰ τὰ ἐφαρμόζη πρώτη!

Next Article

Η επιστολή της Δ.Ι.Σ. προς τον κ, Πλεύρη για το ζήτημα των υγειονομικών