Ἡ ἐπέλασις τοῦ σοδομισμοῦ εἶναι ἡ νέα «σταυροφορία» τῶν Δυτικῶν!

Share:

Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ἔγινε, ὄχι μόνο τρόπος ζωῆς στὶς δυτικὲς κοινωνίες, ἀλλὰ καὶ «θρησκεία» καὶ μάλιστα «θρησκεία» μὲ ἔντονο φονταμενταλιστικὸ χαρακτῆρα! Καὶ τὸ ἀκόμη χαρακτηριστικότερο: ἐπιβάλλεται καὶ διαδίδεται μὲ φανατικὴ μανία, ἀνάλογη μὲ ἐκείνη τῶν μεσαιωνικῶν σταυροφοριῶν! Δεῖτε ἕνα εὔστοχο σχόλιο: «Ὅπως ἄλλοτε οἱ Τοῦρκοι ἐξισλάμιζαν, οἱ Φράγκοι λατινοποιοῦσαν, ἔτσι καὶ σήμερα οἱ Δυτικὲς δυνάμεις ἐπιβάλλουν τὴν νέα τους θρησκεία… Ὅλη ἡ Δύση ἄσκησε πιέσεις στὴν Σερβία προκειμένου νὰ τελεστεῖ ἡ λοάτκι παρέλαση. Ὁ πρόεδρος Βούσιτς εἶπε πὼς ἐπιβάλλεται στὸν λαὸ τῆς Σερβίας καὶ ὅτι ἀποτελεῖ ὑβριδικὸ πόλεμο κατὰ τῆς χώρας του. Καὶ ἀκριβῶς περὶ αὐτοῦ πρόκειται. Ὅπως ἄλλοτε οἱ Τοῦρκοι ἐξισλάμιζαν, οἱ Φράγκοι λατινοποιοῦσαν, ἔτσι καὶ σήμερα οἱ Δυτικὲς δυνάμεις ἐπιβάλλουν τὴν νέα τους θρησκεία ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ πλῆθος θεοτήτων. Τὴν θεότητα τῶν λοάτκι, τοῦ φεμινισμοῦ, τοῦ ἀντιχριστιανισμοῦ καὶ τῆς ἀντιπαράδοσης, τοῦ ρατσισμοῦ κλπ. Εἶναι πόλεμος κατὰ τῆς ἐλευθερίας τῶν λαῶν, πόλεμος κατὰ τῆς ἐλευθερίας σκέψης κάθε ἀνθρώπου ποὺ ὑφίσταται πλύση ἐγκεφάλου καὶ τοῦ στεροῦν τὸ ἀπαράγραπτο δικαίωμα νὰ ἀναπτύξει ἐλεύθερα τὴν προσωπικότητά του» (Ἱστ. Προσκυνητής)! Συμφωνοῦμε, ἡ ἁμαρτία καὶ ἰδιαίτερα οἱ γενετήσιες διαστροφὲς εἶναι ἡ σύγχρονη λατρεία τῆς σάρκας, ἡ νέα θρησκεία τοῦ καταβαραθρωμένου σημερινοῦ κόσμου, ἡ ὁποία ὡς «νέα σταυροφορία» ἐλαύνει στὴν ἀνθρωπότητα καταστρέφοντάς την! Φοβερὸ καὶ τρομερό!

Previous Article

Κατεδικάσθη… ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα!

Next Article

Φτιάξε μια κρούστα τρέλας γύρω από το μυαλό σου…