Ἡ ἐπαναλειτουργία τῶν ναῶν δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ μένα

Share:

Εἰς συνέντευξιν, ποὺ παρεχώρησεν ὁ Σεβ. Κίτρους εἰς τὴν ἐφημερίδα «Ὀλύμπιο Βῆμα», παρετηρήσαμεν ὅτι μὲ μεγάλην προθυμίαν θὰ παρεχώρει ἐκκλησιαστικὰ οἰκήματα, διὰ νὰ καταστοῦν κέντρα ἐμβολιασμοῦ, ἀλλὰ δὲν ἐπιδεικνύει τὸν ἴδιον ζῆλον διὰ τὸν ἐλεύθερον ἐκκλησιασμόν. Ἡ Πολιτεία θὰ ἀποφασίζη καὶ διὰ τοὺς ἱ. ναοὺς καὶ διὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θ. Λειτουργίας; Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «olympiobima.gr»:

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀποφάσισε οἱ Ναοὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς νὰ τεθοῦν στὴ διάθεση τῆς πολιτείας προκειμένου νὰ γίνουν ἐμβολιαστικὰ κέντρα. Θὰ δημιουργηθεῖ καὶ στὴν Κατερίνη;

Ἂν χρειαστεῖ νὰ διαθέσουμε τὰ πνευματικὰ κέντρα τῶν Ναῶν ποὺ διαθέτουν χώρους, εἴμαστε διαθέσιμοι νὰ μετατραποῦν σὲ ἐμβολιαστικὰ κέντρα. Θεωρῶ ὅμως ὅτι στὴν ἐπαρχία δὲν θὰ χρειαστεῖ, γιατί δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ συμπύκνωση πληθυσμοῦ ποὺ ὑπάρχει σὲ μεγάλες πόλεις. Αὐτὸ ἀφορᾶ κυρίως τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, ὅπως ἡ Ἀθήνα ἴσως καὶ ἡ Θεσσαλονίκη. Εἶναι πάντως μία ἀξιέπαινη πρόταση, ἡ ὁποία θὰ ἀξιολογηθεῖ ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς καὶ ἴσως νὰ ἀξιοποιηθεῖ.

Θὰ θέλαμε νὰ μᾶς πεῖτε ποιὸ ἔργο θὰ θέλατε νὰ ὁλοκληρώσετε μέσα στὸ χρόνο ποὺ μόλις ἀρχίζει;

Καταρχάς, θὰ ἤθελα νὰ ἐπανέλθουμε στὴν κανονικότητα καὶ μέσα στὸ νέο ἔτος, νὰ ἐπαναλειτουργήσουν οἱ ἐκκλησίες μας καὶ ὅλες οἱ ἐκκλησιαστικὲς δομές. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἐξαρ­τᾶται ἀπὸ μένα, ἀλλὰ ἀπὸ ἄλλους φορεῖς. Εὔχομαι αὐτὸ νὰ γίνει σύντομα μέσα στὸ 2021…».

Previous Article

Σεβ. Νιγηρίας: «Θρησκευτικὰ ἀναλφάβητοι ὅσοι ὑποστηρίζουν τὸ ἀπρόσβλητον τοῦ ἰοῦ κατὰ τὴν Θείαν Εὐχαριστίαν»

Next Article

21 Ιανουαρίου

Διαβάστε ακόμα