Ἡ ἐπιβληθεῖσα “μορφὴ” τῆς Ὁμοσπονδίας ὡς λύσις τοῦ “Κυπριακοῦ”

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους

Εἶναι μεγάλο λάθος νὰ ἀναφέρεται κανεὶς στὸ ὁμοσπονδιακὸ πολιτειακὸ σύστημα, σὰν νὰ πρόκειται γιὰ πολιτειακὸ σύστημα μὲ μοναδικότητα στὴ μορφή του. Ὑπάρχουν πολλὲς μορφὲς ὁμοσπονδιακῶν συστημάτων καὶ αὐτὸ εἶναι γνωστό. Οἱ γενικόλογες ἀναφορὲς σὲ ἰσχυρὴ κεντρικὴ κυβέρνηση τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ συστήματος δὲν ἀρκοῦν.

Ὑπάρχουν ὁμοσπονδιακὰ συστήματα ποὺ εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ μετεξελιχθοῦν σταδιακὰ σὲ συνομοσπονδία ἢ κι ἂν ἀκόμα δὲν μετεξελιχθοῦν σὲ συνομοσπονδία, ὑπάρχει τὸ ἐνδεχόμενο  τῆς μετεξέλιξής τους σὲ χαλαρὴ ὁμοσπονδία, δηλαδὴ νὰ γίνει σταδιακὴ  ἀποκέντρωση ἐξουσιῶν τῆς κεντρικῆς κυβέρνησης καὶ νὰ λειτουργεῖ τὸ ὁμοσπονδιακὸ πολιτειακὸ σύστημα κεκαλυμμένα ὡς συνομοσπονδία.

Ἔχει μεγάλη σημασία καὶ ἡ μορφὴ τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ συστήματος. Γιὰ νὰ γίνει τοῦτο κατανοητὸ θὰ ἀναφέρω μία συνομιλία ποὺ εἶχα μὲ τὸν μ. Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Γλαῦκο Κληρίδη.  Εἶχε ἔλθει στὸ σύλλογο τοῦ χωριοῦ μου ποὺ ἦταν ἀκομμάτιστος σύλλογος καὶ εἶχε μέλη ἀπὸ ὅλες τὶς κομματικὲς παρατάξεις. Ὡς ἐκ τούτου δὲν ἦταν σωστὸ νὰ γίνει κάποια ὁμιλία καὶ ἔτσι θὰ γινόταν μία ἁπλὴ συνάντηση. Ἡ συνάντηση ἔγινε πρὶν τὴ δεύτερη ἑβδομάδα τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν.  Καθίσαμε ὅλοι σὰν μία μεγάλη παρέα καὶ κυρίως ἀστειευόταν. Στὸ τέλος εἶπε ἂν θέλουμε νὰ τὸν ρωτήσουμε κάτι.

Τὸν ρώτησα ποιὰ εἶναι ἡ γνώμη του γιὰ τὴν ὁμοσπονδία.  Αὐτὴ ἡ ἐρώτηση τὸ λιγότερο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τὴν χαρακτηρίσει κανεὶς ἦταν βλακώδης, γιὰ τὸν λόγο ὅτι ὁ Γλαῦκος Κληρίδης ἦταν ὑπέρμαχος τῆς ὁμοσπονδιακῆς λύσης τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος. Ὁ λόγος ποὺ ὑπέβαλα τὴν ἐρώτηση τούτη, ἐρείδεται στὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ Γλαῦκος Κληρίδης θὰ μοῦ ἀπαντοῦσε μὲ εἰλικρίνεια. Μὲ τὸ γνωστὸ πρᾶο του ὕφος ὁ Γλαῦκος Κληρίδης, μοῦ εἶπε τὰ ἑξῆς: “Πρὶν λίγες μέρες δέχθηκα τὴν Ὁλλανδικὴ ἀντιπροσωπία στὸ γραφεῖο μου. Καὶ ξέρετε ὅτι ἡ ἐπίσημη Ὁλλανδικὴ θέση στὸ πρόβλημα τῆς Κύπρου εἶναι φιλότουρκη. Ξέρετε τί μὲ ρώτησαν; Μὰ καλά, δὲν ὑπῆρχε χειρότερη μορφὴ ὁμοσπονδίας νὰ σᾶς βάλουν;’’ Τόνισε ἰδιαιτέρως τὸ “μορφή”, χωρὶς κανένα ἐπιπρόσθετο σχολιασμό, ἀφήνοντας ξεκάθαρα νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἀφοῦ ἀκόμα καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν φιλότουρκη θέση λένε αὐτό, ἐγὼ τί νὰ πῶ;  Ἀπὸ αὐτὸ ἀντιλαμβανόμαστε καὶ τὸ διπλωματικὸ στρίμωγμα σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, ποὺ γίνεται στὶς Κυβερνήσεις τῆς Κύπρου, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἑλλάδας, ὅταν ὑποβάλλεται ἕνα σχέδιο λύσης τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος.

Πρὶν τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὸ σχέδιο Ἀνάν, δὲν ἦταν εὔκολο νὰ ἀμφισβητήσει κανεὶς τὰ διάφορα σχέδια ποὺ ἐτίθεντο στὸ τραπέζι τῶν συνομιλιῶν. Ἐνθυμοῦμαι τὶς εἰρωνεῖες ποὺ δέ-χθηκα γιὰ τὴ στάση μου ἀπέναντι στὰ κατὰ καιροὺς ἄδικα καὶ μὴ λειτουργικὰ σχέδια ἐπίλυσης τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος…

Ἀλλὰ καὶ στὸ σχέδιο Ἀνὰν κατὰ τὴν ἀπόρριψή του ἀπὸ τὸν τότε Πρόεδρο Τάσσο Παπαδόπουλο καὶ ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ, θὰ μποροῦσε μὲ λίγη περισσότερη προσοχὴ νὰ παρατηρήσει ὅτι ἐκεῖνο τὸ βράδυ τοῦ ἱστορικοῦ διαγγέλματος, κατ’ οὐσία τὰ ἀρνητικὰ ποὺ κατεγράφοντο ἀπὸ τὸν Τάσσο Παπαδόπουλο, τὰ ὁποῖα ἦταν τὰ ἀρνητικά τῆς δυναμικῆς τῆς μορφῆς τῆς ὁμοσπονδίας.

Ἡ δυσλειτουργικότητα τῆς μορφῆς τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ πολιτειακοῦ συστήματος στὰ σχέδια ἐπίλυσης τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος ποὺ τίθενται στὸ τραπέζι τῶν συνομιλιῶν, συμπληρώνει τὸ ἄδικο τῆς ὅλης δομῆς του. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου σὲ πρόσφατη συνέντευξή του στάθηκε ἰδιαίτερα στὴ μὴ λειτουργικότητα τῆς προσφερόμενης λύσης τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος. Ἡ δυσλειτουργικότητα μίας λύσης ἀποτελεῖ ἀποσταθεροποιητικὸ παράγοντα μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.

Ἡ νέα ἰμπεριαλιστικὴ στάση τῆς Τουρκίας καὶ τῆς ἡγεσίας τῶν Τουρκοκυπρίων, εἶναι ἡ ἐπιμονὴ σὲ λύση δύο κρατῶν. Ἡ ἐπιμονὴ τῆς Τουρκίας καὶ τῆς ἡγεσίας τῶν Τουρκοκυπρίων γιὰ λύση δύο κρατῶν, θὰ ὁδηγήσει σὲ λανθασμένη ἀνεκτικότητα ἀπὸ τὴν πλευρά μας, μίας συγκριτικὰ λιγότερο κακῆς λύσης ἀπὸ τὴ λύση τῶν δύο κρατῶν.  Διὰ τοῦ μαξιμαλιστικοῦ αὐτοῦ τρόπου ἡ Τουρκία προσπαθεῖ νὰ ἐπιτύχει τὶς ἄδικες διεκδικήσεις της.

Ἔχομε ἀπέναντί μας τὴν Τουρκία καὶ ὄχι τοὺς Τουρκοκύπριους καὶ οἱ προθέσεις τῆς Τουρκίας εἶναι γνωστές. Αὐτὸ ποὺ λέγει ὁ λαός μας “ὁ Τοῦρκος γεφύρι κι ἂν γινεῖ ποὺ πάνω του μὴν ρέξεις”, ἀναμφισβήτητα ἔχει τὴν ἐφαρμογή του στὴ διαχρονικὴ πολιτικὴ στάση τῆς Τουρκίας.

Previous Article

ΜΚΟ στη Λέσβο έδιναν θέσεις στρατιωτικών βάσεων!

Next Article

Ἐπιστολὴ τοῦ Ἰωάννου Μακρυγιάννη πρὸς τοὺς Νέους