Ἡ ἐχεμύθεια εἶναι ἀρετή

Share:

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Μικρὲς καὶ μεγάλες ἀναστατώσεις προκαλοῦν στοὺς ἁπλοῦς πιστοὺς διάφοροι λόγοι μερικῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι μεταφέρουν τὶς σκέψεις τῶν ἄλλων γιὰ κάποια ὑπόθεση μαζὶ μὲ τὶς δικές τους συμπληρώσεις καὶ ἀναλύσεις. Εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν νὰ μαθαίνουν τί συμβαίνει γύρω τους, ἀλλὰ καὶ πιὸ μακριά, γιὰ νὰ τὸ μεταφέρουν καὶ σὲ ἄλλους, γιὰ νὰ προκληθοῦν σχόλια καὶ νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα κλῖμα ἀρνητικό, ποὺ δὲν ταιριάζει στοὺς χριστιανούς.

Δυστυχῶς, τὸ φαινόμενο ἐνισχύεται μέ καὶ τὴ σύγχρονη τεχνολογία καὶ προκαλεῖ μεγάλη φθορὰ συνειδήσεων. Ἐπίσης, ἀποπροσανατολίζει πνευματικά, ἀναζωπυρώνει τὰ πάθη τῶν ἀνθρώπων καὶ ματαιώνει κάθε πνευματικὴ προσ­πάθεια.

Ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ αὐτὸ τὸ ἔργο ἁμαρτάνουν, γιατί σπιλώνονται ἠθικοὶ ἄνθρωποι καὶ σκανδαλίζονται πολλοὶ ἀπὸ τὰ ὅσα ἀκοῦν, γιατί ἄλλη γνώμη εἶχαν γιὰ κάποια πρόσωπα καὶ ἄλλα ἀκοῦν. Τὴν κατάσταση ἐπιδεινώνει καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχουν καὶ τὸ πάθος τῆς περιέργειας καὶ ἀσχολοῦνται καὶ μὲ προσωπικὰ καὶ οἰκογενειακὰ θέματα τῶν συνανθρώπων τους. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἀπαράδεκτο. Ὁ Μέγας Βασίλειος λέει ὅτι ἡ περιέργεια δηλητηριάζει τὴ σκέψη, γι’ αὐτὸ καὶ συμβουλεύει: «Μὴ παρακολουθεῖς τὶς συζητήσεις τῶν ἄλλων. Νὰ μὴ εἶσαι περίεργος οὔτε νὰ θέλεις νὰ βλέπεις τὰ πάντα, γιὰ νὰ μὴ εἰσχωρήσει στὴν διάνοιά σου τὸ ἐπικίνδυνο δηλητήριο τῶν παθῶν». Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἐπίσης λέει ὅτι ἡ περιέργεια εἶναι δεῖγμα ἀναισχυντίας: «Τίποτε δὲν εἶναι τόσο ἀνάρμοστο στὴ γυναίκα, ὅσο τὸ νὰ περιεργάζεται τὶς ξένες ὑποθέσεις, καὶ ὄχι μόνο στὴ γυναίκα, ἀλλὰ καὶ στὸν ἄνδρα, γιατί αὐτὸ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη ἀδιαντροπιᾶς καὶ θρασύτητας».

Ὁ ἀκριτόμυθος (αὐτὸς ποὺ ἀποκαλύπτει μυστικὰ) ἀρέσκεται νὰ παρακολουθεῖ τοὺς ψιθύρους εἰς βάρος διαφόρων ἀνθρώπων καὶ νὰ τοὺς διαδίδει μὲ μεγάλη προθυμία καὶ συμβάλλοντας στὴ δημιουργία ἐχθρότητας καὶ μίσους. Ἡ πνευματικὴ ζημιὰ ποὺ προκαλοῦν οἱ ψίθυροι εἶναι μεγάλη, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ μᾶς ἀφήνουν ἀδιάφορους. Ὁ Μέγας Βασίλειος λέει σχετικά: «Οἱ ψιθυρισμοί, τὰ κρυφακούσματα καὶ ἡ συνεννόηση μὲ νεύματα, ὅλα αὐτὰ νὰ ἀποκλείονται, γιατί ὁ ψιθυρισμὸς ἐνέχει τὴν ὑποψία τῆς κατάκρισης καὶ ἡ συνεννόηση μὲ νεύματα εἶναι ἔνδειξη κάποιας κρυφῆς βαναυσότητας κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ. Μία τέτοια συμπεριφορὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ μίσους καὶ καχυποψίας».

Εὔκολα θύματα τῶν ψιθυριστῶν εἶναι οἱ συνειδητοὶ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι δὲν πρέπει νὰ ἐμπιστεύονται τοὺς τυχόντες καὶ νὰ ἀποκαλύπτουν τὰ προσωπικά τους. Πρέπει δὲ νὰ θυμοῦνται πάντα «ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἔχει πολλούς ποὺ κατασκοπεύουν τὴ ζωή του, πολλὲς φορὲς ἀκόμα καὶ στενοὺς συγγενεῖς», ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Μέγας Βασίλειος.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος συμβουλεύει τοὺς πνευματικοὺς ἀγωνιστὲς νὰ εἶναι πάντα προσεκτικοὶ στὰ ὅσα ἀκοῦν γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ μὲ τὴ σιωπὴ νὰ τὰ κρύβουν μέσα τους, γιὰ νὰ ξεχαστοῦν καὶ μόνο «ὅταν ἀκούσουν κάποιο καλό, ἂς τὸ ἀνακοινώνουν σὲ ὅλους».

Προφανῶς ἡ ἐχεμύθεια (ἡ διαφύλαξη τῶν μυστικῶν ποὺ μᾶς ἐμπιστεύονται οἱ ἀδελφοὶ) εἶναι ἀρετὴ ποὺ προφυλάσσει ἀπὸ πολλὲς δυσάρεστες καταστάσεις.

Previous Article

Είμαστε αντίθετοι στην ρητορική της Δύσης κατά του Πατριάρχη Μόσχας

Next Article

Ἑλληνόπουλο ἀνατρέπει τόν ἀθεϊσμό τοῦ Στίβεν Χόκινγκ