Ἡ Ἑλλὰς τὸ κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας

Share:

Εἰς συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησεν εἰς τὴν ἐφημερίδα «Νέα Κρήτη» τῆς 21ης Ἰανουαρίου 2021 ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἄσσου Τιμόθεος (ἔχει ὑπὸ τὴν εὐθύνην του τὴν Κολομβίαν καὶ τὴν Βενεζουέλαν) καταδεικνύει τοὺς λόγους, διὰ τοὺς ὁποίους εἰς τὴν Ἑλλάδα ὀφείλομεν νὰ κρατήσωμεν τὴν Ὀρθοδοξίαν ἀνόθευτον. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα:

«Στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκ­κλησία ἔμεινα μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 11 ἐτῶν. Σὲ αὐτὴν τὴν ἡλικία ξεκίνησα νὰ ἀναζητῶ τὴν πηγὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἐκεῖ συνάντησα τὴ χριστιανικὴ ὀρθόδοξη πίστη. Ἤθελα νὰ ἔχω μία ποιοτικότερη σχέση μὲ τὸν Χριστό. Κατάλαβα πὼς ὁ Χριστιανισμὸς προερχόταν ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Ἤθελα νὰ μάθω περισσότερα. Ὅταν εἶδα τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο τῆς Κύπρου, τότε πραγματικὰ ἐντυπωσιάστηκα. Τὰ ἐγκόλπιά του μοῦ ἔκαναν ἐντύπωση. Ὅταν ρώτησα ἕνα ρωμαιοκαθολικὸ ἱερέα ποιὸς εἶναι, ἐκεῖνος μοῦ ἀπάντησε: “Εἶναι ἕνας αἱρετικὸς ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας”. Αὐτὸ ἔμεινε στὸ μυαλό μου. Συνάντησα ὅμως ἕνα ἀγγλικανὸ ἱερέα, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶπε πὼς τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι γραμμένο στὰ Ἑλληνικά. Αὐτὸ μοῦ ἔκανε τρομερὴ ἐντύπωση. “Άναψε μία φλόγα” στὴν καρδιά μου. Διάβασα ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου καὶ πραγματικὰ εἶδα πώς, πέρα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, ὑπάρχουν ἔργα μεγαλόπνοα, τὰ ὁποῖα δίνουν κῦρος στὴ χριστιανικὴ διδασκαλία. Ἤθελα ὅμως νὰ μάθω Ἑλληνικά. Νὰ διαβάσω τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νεότητάς μου, ἔψαχνα τὴν πηγὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ μέσα ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν Πατέρων. Ἦταν μία κλήση ἀπὸ τὸν Θεό… Ἀλλὰ καὶ μία κλίση ποὺ προερχόταν ἀπὸ τὴν καρδιά μου …Νὰ εἶστε πάντα καλὰ καὶ νὰ μένετε πάντα χριστιανοί, Ἕλληνες καὶ ὀρθόδοξοι. Ἐμεῖς κοιτᾶμε πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς εἶναι ἕνα σῶμα. Πάντα μπροστὰ καὶ ποτὲ μὴ διαχωρίσετε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἐμεῖς οἱ ξένοι βάρβαροι μαθαίνουμε ἀπὸ ἐσᾶς τὴν Ὀρθοδοξία καὶ θέλουμε νὰ μᾶς φωτίσει ὁ Ἑλληνισμός».

Previous Article

Ο εγκλεισμός επιδείνωσε τη μετάδοση του κορονοϊού

Next Article

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΑΡΞΙΣ: ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε ακόμα