Ἡ ἑορτή πάντων τῶν ἐν Παλαιστίνῃ Ἁγίων εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων

Share:

Συμφώνως τάξει τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καθιερωθείσῃ ἀπό ἐτῶν, τήν Κυριακήν, τήν ἑπομένην τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, ἑορτάζεται εἰς τό Πατριαρχεῖν ἡ ἑορτή πάντων τῶν ἐν Παλαιστίνῃ ἀσκησάντων ἁγίων, συμφώνως πρός ἀκολουθίαν, τήν ὁποίαν συνέγραψεν ὁ ὑμνογράφος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Ἅγιος Γεράσιμος ὁ Μικραγιαννανίτης.

Πρός τιμήν τῶν ἁγίων τούτων ἐτελέσθη τήν Κυριακήν,  24ην Ἰουνίου /7ην Ἰουλίου 2024, Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Τυπικάρη τοῦ Πατριαρχικοῦ καί Μοναστηριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου, τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ π. Ἀναστασίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου, ψάλλοντος τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί μετεχόντων ἐντοπίων πιστῶν καί προσκυνητῶν.

Ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἀνῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

jerusalem-patriarchate.info

Previous Article

Μεταβάλλουν τοὺς Ἱ. Ναοὺς εἰς ρεμπέτικα «κουτούκια»!

Next Article

Ὁ Σκοπιανὸς «Ἀρχιεπίσκοπος» ὑπέρμαχος τῆς αἱρέσεως τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ!