Ἡ Ἕνωσις Ἀθέων χαιρετίζει δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Share:

Ἡ Ἕνωσις Ἀθέων ἀνήρτησεν εἰς  κοινωνικὸν δίκτυον τὴν ἑξῆς δήλωσιν μετὰ τὸ ἐξητήριον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου:

«Ἡ Ἕνωση Ἀθέων χαιρετίζει τὶς εὐχαριστίες Ἱερώνυμου στὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν ἰατρικὴ ὁμάδα ποὺ τὸν ἔσωσε, καὶ ἐλπίζει νὰ τὸ θυμηθεῖ καὶ ὅταν συζητήσουμε γιὰ τὸ ὅτι ἡ βιολογία ἔχει λιγότερες ἀπὸ τὶς μισὲς ὑποχρεωτικὲς διδακτικὲς ὧρες στὸ σχολεῖο, ἀπ’ ὅτι τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν».

Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν δήλωσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου:

«Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀνάβω, στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παύλου στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ἕνα κερὶ γιὰ ὅλους τούς Ἕλληνες καὶ γιὰ ὅλες τὶς Ἑλληνίδες καὶ γιὰ ὅλους τούς συνανθρώπους μας, ποὺ δίνουν τὸν προσωπικό τους ἀγώνα ἀπέναντι σὲ αὐτὸν τὸν ἐπικίνδυνο καὶ ὕπουλο ἐχθρό. Ἕνα ἐχθρὸ τὸν ὁποῖο θὰ ὑπερνικήσουμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐπιστήμης… Θέλω ὅλοι νὰ ξέρουν ὅτι κάθε στιγμὴ στὸ προσκεφάλι τους καὶ στὸ πλευρὸ τους βρίσκονται οἱ ἀληθινοὶ ἥρωες αὐτῆς τῆς μεγάλης δοκιμασίας γιὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ γιὰ ὅλη τὴν Οἰκουμένη. Οἱ ἰατροί μας καὶ οἱ νοσηλευτές μας καὶ ὅλο τὸ προσωπικὸ τῶν Νοσοκομείων μας, ποὺ θυσιάζουν κάθε ἔννοια τοῦ ἐγώ τους, γιὰ νὰ προστατεύσουν τὴν ὑγεία καὶ γιὰ νὰ διασώσουν τὴν ζωὴ ὅλων μας, ποὺ ξεχνοῦν ὅτι ὑπάρχουν, γιὰ νὰ ὑπάρξουμε ἐμεῖς… τηρῆστε εὐλαβικά τούς κανόνες καὶ τὰ μέτρα τῶν ἁρμοδίων ὑγειονομικῶν ἀρχῶν τῆς Πολιτείας… Ἑνωμένοι ὡς Λαός, νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι δὲν θὰ μᾶς ἐγκαταλείψει ποτὲ ὁ Θεός.».

Previous Article

Ὁ Θεοφιλέστατος Θαυμακοῦ ἐλεγχόμενος

Next Article

Επικοινωνία Μητσοτάκη και Αρχιεπισκόπου για τις εκκλησίες