Ἡ ἠθικὴ διαφορὰ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὸν παπισμόν

Share:

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ἀνηθικότητα καὶ τὸ παναμαρτωλὸ παρελθὸν τοῦ Παπισμοῦ τοῦ ἀφαιρεῖ κάθε ἴχνος ἐκκλησιαστικότητας. Τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, μᾶς δίνει τὴν εἰκόνα τοῦ ἀβυσσαλέου χάους ποὺ χωρίζει τὴν ἄμωμη καὶ ἀκηλίδωτη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μὲ τὸν Παπισμό: «Ἡ ἐδῶ καὶ δέκα αἰῶνες ἱστορία τοῦ Παπισμοῦ εἶναι μία συν­εχὴς πορεία πρὸς τὴν πτώση. Θηριωδίες, θρησκευτικοὶ πόλεμοι, σταυροφορίες, γενοκτονίες, δολοφονίες, Ἱερὴ Ἐξέταση, βασανιστήρια καὶ φρικτοὶ θάνατοι στοὺς μὴ ὑποτασσόμενους στὴν παπικὴ ἐξουσία, νύχτες ἁγίου Βαρθολομαίου, φεουδαρχία, καλλιέργεια δεισιδαιμονίας, αὐθαιρεσία, οἰκονομικὴ ἐκμετάλλευση, ἠθικὴ κατάπτωση, συνεργασία μὲ ἀντίχριστα καθεστῶτα (ἀποικιοκρατία, φασισμός, ναζισμός, Οὐστάσι τῆς Κροατίας, κ.λπ.), συνθέτουν τὴν ἐφιαλτικὴ ἱστορικὴ πορεία του. Καὶ μόνο νὰ σκεφτεῖ κανεὶς τὶς παπικὲς “βοῦλες” γιὰ τὶς θανατώσεις τῶν “αἱρετικῶν”, διὰ ἀνείπωτων βασανιστηρίων καὶ τῆς πυρᾶς, ἀφαιρεῖ κάθε ἴχνος ἐκκλησιαστικότητας ἀπὸ τὸν Παπισμό. Κι’ αὐτὸ διότι, ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν μισεῖ, δὲν ἐκδικεῖται, δὲν βασανίζει, δὲν φονεύει κανένα. Μόνο ἀγαπᾶ καὶ φροντίζει γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ὅσο καὶ νὰ ψάξει ὁ οἱοσδήποτε δὲν θὰ βρεῖ οὔτε μία καταδικαστικὴ ἀπόφαση γιὰ δίωξη, βασανισμό, ἐξόντωση αἱρετικοῦ ἢ ἀθέου στὴν Ὀρθοδοξία μας, τὴν ἀληθινὴ καὶ μοναδικὴ Ἐκκλησία, τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἀρχεῖα τοῦ σκοτεινοῦ Βατικανοῦ, τὰ ὁποῖα εἶναι γεμάτα ἀπὸ τέτοιες ἀποφάσεις»! Ἀκριβολογεῖ τὸ ὁμολογητικὸ Γραφεῖο!

Previous Article

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ!

Next Article

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία μας