Ἡ Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου συμφωνεῖ;

Share:

   Δὲν γνωρίζουν τίποτε διὰ τὴν ΑΧΕΠΑ; Τὸ «ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου» τὸ παραθεωροῦν; Τὸ «μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους» ὁμοίως; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxia.info»:

  «Μνημόνιο συνεργασίας μεταξὺ τοῦ Συλλόγου Φίλων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους “Παναγία Φοβερὰ Προστασία” καὶ τοῦ Τμήματος AHEPA HJ – 40 Ψυχικοῦ «Ἁγία Φιλοθέη» ὑπογράφτηκε τὴν Τρίτη 4 Ὀκτωβρίου.

  Ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου τῶν Φίλων καὶ τῆς AHEPA Ψυχικοῦ, τὸ μνημόνιο ὑπέγραψαν οἱ πρόεδροι τῶν δύο φορέων Δημήτριος Βαφειάδης καὶ Παναγιώτης Ριζόπουλος καὶ συμφώνησαν κατὰ τὴ συλλογικὴ περίοδο 2022 – 2023, νὰ ὀργανώσουν ἀπὸ κοινοῦ ἐκδηλώσεις ὑψηλοῦ ποιοτικοῦ ἐπιπέδου μὲ θέματα ποὺ ἅπτονται τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἑλληνορθόδοξης κληρονομιᾶς.

  Ὡστόσο, σύντομα θὰ ἀνακοινωθεῖ τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τῶν κοινῶν ἐκδηλώσεων ποὺ θὰ διοργανωθοῦν μέχρι τὸ καλοκαίρι τοῦ 2023».

Previous Article

Οἰκουμενισμός καί πανθρησκεία

Next Article

«Οἱ ψευδοεσφιγμενίτες σὲ συντονισμένη ἐπιχείρηση, ἔκλεψαν τὸ λάδι τῆς μονῆς μας»