Ἡ Ἱεραρχία νὰ τὰ χαρίση!

Share:

Ὁ «Ο.Τ.» προέβη εἰς δημοσιογραφικὴν ἔρευναν σχετικὰ μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν εἰς τὴν περιοχὴν «Κοκκιναρᾶς» καὶ ἐπληροφορήθη ὅτι ὑπάρχουν ἤδη ἀποφάσεις ἑλληνικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν δικαστηρίων, αἱ ὁποῖαι δικαιώνουν τοὺς ἰδιώτας, καὶ ἀναμένεται ἀκόμη μία. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀκόμη καὶ ἂν θεωρῆ ὅτι τῆς ἀνήκουν, ἂς τὰ παραχωρήση εἰς αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι τὰ ἠγόρασαν, ὥστε νὰ μὴ δημιουρ­γῆται σκανδαλισμός. Ἄλλωστε σκοπὸς τῆς ἀξιοποιήσεως αὐτῶν δὲν εἶναι ἡ φιλανθρωπία; Παραθέτομεν καὶ σχετικὸν ἀπόσπασμα ἀπὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Καθημερινὴ» τῆς 16ης Ὀκτωβρίου 2022:

«Ἡ ὑπόθεση τοῦ Κοκκιναρᾶ Πεντέλης ἀφορᾶ δασικὴ ἔκταση 3.747 στρεμμάτων. Ὁ οἰκοδομικὸς συνεταιρισμὸς Μικρασιατῶν «Τὸ Ἀργεννὸν» ὑποστηρίζει ὅτι εἶχε ἀγοράσει τὴν ἔκταση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὸ 1958 καταβάλλοντας 9 ἑκατ. δραχμές. Ἡ ἔκταση δὲν κατακυρώθηκε στὸν συνεταιρισμό, ποὺ μπῆκε σὲ διαδικασία διεκδίκησης. Ὁ Δῆμος Κηφισιᾶς στὴν πορεία προσέφυγε στὸ ΣτΕ, γιὰ νὰ προσβάλει τὸ συμβόλαιο ἀγορᾶς, ἐνῶ ἔπειτα ἀπὸ μεγάλη πυρκαγιὰ ἡ ἔκταση κηρύχθηκε ἀναδασωτέα. Τὸ 1996 ἡ Ἐκκλησία ἐπανῆλθε μὲ προκήρυξη γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἔκτασης».

Previous Article

Καταδίκαι μέσῳ ἀντισυνταγματικῶν νόμων;

Next Article

Τηλεοπτικὴ ἡ ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας;