Ἡ Ἱεραρχία τῆς Κρήτης ὑψώνει τὴν φωνήν της

Share:

Διὰ τὸν τρόπον μεταδόσεως τῆς Θ. Μεταλήψεως ἀλλὰ καὶ τὴν Ἁγίαν Σοφίαν ὁμιλεῖ σύσσωμος ἡ Ἱεραρχία τῆς Κρήτης. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Δελτίον Τύπου τῆς 6ης Ἰουλίου 2020:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τονίζει, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ὅτι τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο καθὼς καὶ ὅτι ὁ σημερινὸς τρόπος μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας δὲν δέχεται ἀλλαγῆς, ὅπως, τονίσθηκε προσφάτως στὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου καὶ στὴν Ἀνακοίνωση τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπίσης, σχετικὰ πρὸς τὸ θέμα τῆς πρόσφατης συζήτησης γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ καθεστῶτος τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης δηλώνει τὴν ἀνάγκη τῆς διατήρησής του, μὲ σεβασμὸ στὴν Ἱστορία, τὴ συνύπαρξη τῶν Λαῶν, τῶν Θρησκειῶν καὶ τῶν Πολιτισμῶν, στὴ βάση τῆς ἀγάπης, τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ὅπως τόνισε ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος».

Previous Article

Το Υπουργείο Παιδείας επιχορηγεί τη Διοικούσα Επιτροπή του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών με 987.400€

Next Article

«Κυριαρχικό θέμα» της Τουρκίας η απόφαση

Διαβάστε ακόμα