Ἡ Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου καὶ ἡ Νέα Δημοκρατία

Share:

Ἄλλοτε ὑποδέχονται «μετὰ βαΐων καὶ κλάδων» τὸν ὑπουργὸν κ. Πλεύρην καὶ ἄλλοτε τὸν κραταιὸν κ. Ρουσσόπουλον, ὥστε οἱ ἴδιοι νὰ παρουσιάζουν πιστοποιητικὰ φιλακολούθων Ὀρθοδόξων καὶ ἀμέριμνοι νὰ διατάσσουν τὴν παῦσιν τῆς Θ. Λατρείας καὶ νὰ ἀφήνουν εἰς τὸν δρόμον 7.500 ὑγειονομικούς… Τὸ πρακτορεῖον εἰδήσεων τῆς Ἱ. Μονῆς ἐδημοσίευσε τὸ ἀκόλουθον:

«Σύμφωνα μὲ τὴν ἁγιορείτικη τάξη τιμήθηκε καὶ στὴν Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου, ἡ Κυριακὴ τῶν Βαΐων.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε Ἱερὰ Λιτάνευση τῶν ἱερῶν λειψάνων ποὺ φυλάσσονται στὴ Μονή, προεξάρχοντος τοῦ Καθηγουμένου Γέροντος Ἐφραὶμ Βατοπαιδινοῦ καὶ τὴ συμμετοχὴ Βατοπαιδινῶν πατέρων.

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς λιτανείας, ἔμπροσθεν τῆς εἰσόδου τοῦ Καθολικοῦ ἀνεγνώσθη τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ἀναφέρεται στὴν θριαμβευτικὴ εἴσοδο τοῦ Κυρίου στὰ Ἱεροσόλυμα».

Previous Article

Αδελφοί Ι. Μ. Ζωγράφου του Αγίου Όρους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον Μακ. Ονούφριο

Next Article

Ἐπικίνδυνος ἐμμονὴ Ἐπιστασίας καὶ Ἱ. Κοινότητος διὰ ἔξοδον Ἐφεστίου Εἰκόνος «Ἄξιόν Ἐστιν» ἐν ὄψει ἐκλογῶν