Ἡ Ἱ. Μ. Τρίκκης καὶ τὸ ΣτΕ

Share:

Ὁ νέος Σεβ. Τρίκκης ἐδέχθη τὴν 15ην Φεβρουαρίου 2020 ἐπίσκεψιν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν. Ὁ Σεβ. Τρίκκης εἰς τὰς φωτογραφίας τοῦ τοπικοῦ τύπου ἔχει ἀφαιρέσει τὸ ἐγκόλπιόν του ἐνώπιον τοῦ Ἀρχιεπ. Ἱερωνύμου, ὡς ἐσφαλμένως πράττουν πολλοὶ καὶ ἐνώπιον τοῦ Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ αἰφνιδία αὐτὴ ἐπίσκεψις μᾶλλον συνεδέετο μὲ ἐκκρεμεῖς διώξεις κατὰ Ἱ. Μονῶν. Ὡστόσον τὸ ΣτΕ ἔλαβεν ἀποφάσεις ποὺ θὰ προστατεύσουν τὰς Ἱ. Μονὰς ἀπὸ αὐθαιρεσίας τῆς Ἱεραρχίας. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα exapsalmos.gr τῆς 23ης Φεβρουαρίου 2020:
«Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, πολλὲς φορές, τὰ τελευταῖα χρόνια, μᾶς ἔχει ἐκπλήξει, μὲ ἱστορικῆς σημασίας ἀποφάσεις του, στὰ ἴχνη τῆς πρώην Προέδρου του, καὶ νῦν Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, οἱ ὁποῖες πνέουν στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας δημοκρατία, μέσα ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση καὶ προστασία ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν μελῶν καὶ ὀργανισμῶν της, σπάζοντας τὸν κλοιὸ ἑνὸς κλειστοῦ συστήματος λειτουργίας τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο συστηματικά, ἀποπνίγει τὴν ἐλευθερία ἀνάπτυξης ἢ ὕπαρξης, προσωπικοτήτων καὶ πραγμάτων, μέσα στὴν Ἐκκλησία, μέσα δηλαδὴ στὸν πλέον ἐλεύθερο χῶρο, ἐκεῖ, ποὺ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπολάμβαναν ἀπόλυτο σεβασμό, ὅμοιο, μὲ τὸν σεβασμὸ τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη, στὴν ὁποία ἔδωσε, δίνει καὶ θὰ δίνει ζωή.
Ἔτσι, μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 14/2020 ἀπόφασή του, ποὺ παραπέμπει στὴν Ὁλομέλεια τοῦ δικαστηρίου, γιὰ μείζονος σπουδαιότητος ζήτημα, τὸ ΣτΕ, μὲ πλειοψηφία τῆς 7μελοῦς συνθέσεώς του, βάζει τέλος στὴν αὐθαίρετη διάλυση Μοναστηριῶν, μὲ μόνη τὴν γνώμη τοῦ Μητροπολίτου, καὶ τὴν ἔγκρισή της, ἀπὸ τοὺς ἑτοίμους εἰς τοῦτο Ἀρχιερεῖς τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Previous Article

Προσωπεῖον:Τὸ σωσίβιον τῶν ἀθλίων

Next Article

Στον Έβρο μεταβαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Διαβάστε ακόμα