Ἡ Ἱ. Σύνοδος νὰ τὰ ἐφαρμόζη πρώτη!

Share:

Αἱ συνοδικαὶ ἀποφάσεις εἶναι διὰ τὸν λαὸν ἢ πρωτίστως διὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς; Δὲν εἶναι ἀποϊεροποίησις ἡ τέλεσις β΄ γάμου κληρικοῦ, τὸν ὁποῖον ἐτέλεσεν ὁ Ἀρκαλοχωρίου; Δὲν εἶναι ὡσαύτως καὶ τὸ «παράδειγμα», τὸ ὁποῖον ἔδωσεν ὁ Ἀμερικῆς; Μήπως καὶ ἡ τέλεσις τρισαγίου ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης γονυπετὴς εἰς τὸν τάφον τοῦ ὑβριστοῦ τοῦ Κυρίου τί εἶναι; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης τῆς 7ης Δεκεμβρίου 2022:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ ἀφορμὴ τὶς σύγχρονες ἐκφράσεις παραβατικῆς συμπεριφορᾶς καὶ περιστατικὰ ποὺ εὐτελίζουν τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀποφάσισε τὴν ἀποστολὴ σχετικῆς Συν­οδικῆς Ἐγκυκλίου. Ἀντικείμενο ἔντονης συζήτησης καὶ προβληματισμοῦ ἀποτέλεσαν φαινόμενα ποὺ τείνουν νὰ ἐκκοσμικεύσουν καὶ νὰ ἀποϊεροποιήσουν ἐντελῶς τὰ Ἱερὰ Μυστήρια, ἰδιαίτερα τοῦ Γάμου καὶ τῆς Βαπτίσεως, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ σωτηριολογικὸ  χαρακτῆρα καὶ περιεχόμενό τους».

Previous Article

Συνέρχεται ἡ Δ.Ι.Σ. στίς 10/1/2023

Next Article

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δημιουργεῖ μουσουλμανικὸν νεκροταφεῖον