Ἡ Ἱ. Ἀ. Αὐστραλίας διὰ δημοσιεύματα τοῦ «ABC»

Share:

Σὲ ἐκτενὲς δημοσίευμα καὶ ραδιοφωνικὴν παραγωγὴν τοῦ κρατικοῦ δημοσιογραφικοῦ ὀργανισμοῦ «ABC», ποὺ ἐπέκριναν τὸν Σεβασμιώτατον διὰ πολυτέλειαν καὶ κακοδιαχείρισιν, ἀπήντησεν ἡ Ἱ. Ἀ. Αὐστραλίας μὲ ἀνακοινωθὲν τῆς 15ης Μαΐου 2021, ἀπὸ τὸ ὁποῖον παραθέτομεν ἀπόσπασμα:

«Πραγματοποιήθηκε τὴν 13η καὶ 14η Μαΐου ἐ.ἔ., στὸ Σίδνεϋ, ἡ 9η Σύναξη τῶν Ἐπισκόπων καὶ Ἀρχιεπισκοπικῶν Ἐπιτρόπων τῆς Αὐστραλίας, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Μακαρίου… Στὶς ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας καὶ τὰ ψηφίσματα ποὺ καταδικάζουν τὴν πρόχειρη, ἀνεύθυνη καὶ τελικῶς κακόβουλη δημοσιογραφικὴ παραγωγὴ τοῦ δημοσιογραφικοῦ Ὀργανισμοῦ ΑBC ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας κ.κ. Μακαρίου, τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμογένειας στὴν Αὐστραλία, προστίθεται καὶ ἡ διαμαρτυρία τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ἡ ὁποία καταδικάζει ἀπερίφραστα τὴ δημοσιογραφία τοῦ ψεύδους καὶ τῆς διαστροφῆς ὄχι μόνο γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε ὀργανισμὸ καὶ κάθε πρόσωπο ποὺ κατοικεῖ στὴν Αὐστραλία. Μὲ ἐπίσημο κείμενο, τὸ σῶμα τῶν Ἐπισκόπων ζητᾶ ἀπὸ τὴν Διοίκηση τοῦ ΑBC τὴν ἀπόσυρση αὐτῶν τῶν δημοσιευμάτων καὶ τὴ δημόσια συγγνώμη γιὰ ὅλα τὰ ψευδῆ, συκοφαντικὰ καὶ διαστρεβλωτικά, τὰ ὁποῖα δημοσιεύτηκαν σχετικῶς μὲ τὴν Ἐκκλησία, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Ὁμογένεια. Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση, διευκρινίζεται ὅτι ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας θὰ προσφύγει στὴν Αὐστραλιανὴ Δικαιοσύνη, καθὼς καὶ σὲ ἄλλους δημόσιους καὶ ἰδιωτικοὺς ὀργανισμούς, πρὸς ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας».

Previous Article

Φρικιαστικὰ ἐγκλήματα σατανιστικῆς σέκτας εἰς τὴν Ἰταλίαν

Next Article

Περιφρονούνται πανανθρώπινες διακηρύξεις

Διαβάστε ακόμα