Ἡ «ὑφυπουργὸς τῶν χημικῶν» εἰς τὸν Μητροπολίτην Περιστερίου

Share:

Τὴν 10ην Μαΐου ἡ κ. Κατερίνα Παπακώστα, ὑφυπουργὸς προστασίας τοῦ πολίτου μετέβη εἰς τὴν Ἱ. Μ. Περιστερίου, ὅπου τὴν ἐδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κλήμης. Ὡς κατέστη γνωστόν, ἀφοῦ ἀντήλλαξαν εὐχὰς καὶ ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε τὴν εὐλογίαν του συνεζήτησαν διὰ τὴν ἐπικαιρότητα.Ὑπενθυμίζομεν ὅτι ἡ κ. Παπακώστα ἦτο ὑπεύθυνος διὰ τὰ χημικά, ποὺ διέλυσαν τὸ μεγαλειῶδες συλλαλητήριον διὰ τὸ Σκοπιανόν. Ἄνευ ἐπαρκοῦς αἰτιολογήσεως ἐρρίφθησαν χημικὰ ποὺ ἔπληξαν μωρὰ παιδιὰ καὶ ἡλικιωμένους ἀνθρώπους, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀπευθύνη ἔστω μίαν συγγνώμην! Προφανῶς ὅμως παραμονὰς ἐκλογῶν περισσεύει ἡ εὐσέβεια… Πάντως μὲ τὸν Σεβασμιώτατον φαίνεται πὼς ὅλα ἐπῆγαν «μέλι γάλα»… ἐξουσία εἶναι αὐτή.

Previous Article

Ανατροπή σχεδίων για την Ουκρανική Εκκλησία ελπίδες επούλωσης σχίσματος στην Ορθοδοξία

Next Article

Ἑκατοντάδες σεξουαλικὰ ἐγκλήματα παπικῶν καὶ εἰς τὴν Πολωνίαν!

Διαβάστε ακόμα