Ἤρχισεν ἡ ἀνέγερσις τοῦ πρώτου ναοῦ τῆς Πανθρησκείας!

Share:

ΤΕΘΗΚΕ τελικὰ ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ πρώτου Ναοῦ τῆς πανθρησκείας στὸ Βερολίνο! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Τὸ ἀκούγαμε καιρό, τώρα γίνεται πράξη. Ὁ λόγος γιὰ τὸν “Οἶκο τοῦ Ἑνός” ἢ “House of One”. Τὸ Βερολίνο θέτει τὸν θεμέλιο λίθο γιὰ ἕνα πολυθρησκευτικὸ τόπο λατρείας. Ὁ πάστορας Gregor Hohberg, ὁ ραββῖνος Andreas Nachama καὶ ὁ ἰμάμης Kadir Sanci στέκονται στὴν φωτογραφία μπροστὰ ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ποὺ καταστράφηκε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου, στὴν περιοχὴ Mitte τοῦ Βερολίνου, γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν τοποθέτηση τοῦ θεμέλιου λίθου γιὰ τὸ πολυθρησκευτικὸ Κτήριο “House of One” στὸ Βερολίνο. Οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες, ἀλλὰ καὶ πολιτικοὶ στὸ Βερολίνο ἔθεσαν τὸ θεμέλιο λίθο τὴν Πέμπτη γιὰ τὸν νέο πολυθρησκευτικὸ χῶρο λατρείας, ποὺ στοχεύει νὰ φέρει τοὺς Χριστιανούς, τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς Μουσουλμάνους μαζὶ σὲ μία κοινὴ στέγη. […] Μιλώντας στὴν τελετή, ὁ δήμαρχος τοῦ Βερολίνου Μάικλ Μίλερ δήλωσε ὅτι “τὸ μῖσος, ἡ βία, ὁ ἀντισημιτισμός, ἡ ἰσλαμοφοβία, ὁ ρατσισμὸς καὶ ἡ ὑποκίνηση φυλετικοῦ μίσους δὲν ἔχουν θέση στὴν κοινωνία μας”. Τὸ ἔργο ἐκτιμᾶται ὅτι κοστίζει περίπου 47 ἑκατομμύρια εὐρὼ καὶ χρηματοδοτεῖται ἐν μέρει ἀπὸ τὸ γερμανικὸ κράτος καὶ τὴν πόλη τοῦ Βερολίνου» (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἔκαμε τὴν ἐμφάνισή του! Ἡ πανθρησκεία τοῦ ταχέως ἐρχομένου Ἀντιχρίστου εἶναι ἐδῶ καὶ ἀρχίζει νὰ κτίζει τοὺς μιαροὺς ναούς της, γιὰ τὴ λατρεία τοῦ Ἑωσφόρου καὶ τὴ βλασφημία τοῦ Θεοῦ! Ὁ «Οἶκος τοῦ Ἑνὸς» εἶναι δικός του!

Previous Article

Η «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας» ιδρύθηκε για να δημιουργήσει ρήξη

Next Article

Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πιστών της Ουκρανικής Εκκλησίας