Ἤρχισεν ὁ ἐκδυτικισμὸς τῆς «Νέας Ἐκκλησίας» εἰς τὴν Οὐκρανίαν!

Share:

 ΣΥΝΕΧΩΣ ἐπιβεβαιώνονται οἱ ἐκτιμήσεις μας ὅτι τὸ οὐκρανικὸ ζήτημα ἔχει τεράστιες κρυφὲς προεκτάσεις, πέρα ἀπὸ τὴν πολυδιαφημιζόμενη «ἑνότητα τῶν ὀρθοδόξων» τῆς πολύπαθης αὐτῆς χώρας. Ἡ Οὐκρανία ἐπιλέχτηκε νὰ ἀρχίσει ἐκεῖ, δοκιμαστικά, ἡ «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν», ἡ ἑνότητα ὀρθοδόξων καὶ παπικῶν! Πρὶν ἀκόμα στεγνώσουν τὰ μελάνια τοῦ «τόμου» τῆς αὐτοκεφαλίας, ἡ ὁποία δόθηκε στοὺς σχισματικοὺς καὶ καθῃρημένους τοῦ Κιέβου, ἡ «νέα ἐκκλησία» ἐγκαινίασε τὴν «ἕνωση» μὲ τὴν καθιέρωση παπικῶν ἐθίμων στοὺς ναούς της! Δεῖτε τί ἀποκάλυψε ὁ ἔγκριτος δημοσιογράφος κ. Μ. Κεῖος: «… ἡ νέα οὐκρανικὴ ἐκκλησία θὰ “ἑνώσει» Φανάρι – Βατικανό. Τὸ σχέδιο αὐτὸ κατὰ πῶς φαίνεται ἔχει τεθεῖ σὲ ἐφαρμογὴ καὶ τὰ πρῶτα δείγματα προέρχονται ἀπὸ τὶς μεταρρυθμίσεις ποὺ ἐπιφέρει ἡ νέα οὐκρανικὴ ἐκκλησία. Σύμφωνα μὲ τοὺς νέους κανόνες ποὺ θὰ ἐφαρμοστοῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ἡ ὁποία ὑπάγεται στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, θὰ ἐπιτρέπεται ἡ λειτουργία ταφῆς καὶ γιὰ τοὺς Ρ/Καθολικούς! Ἐκτὸς αὐτοῦ, θὰ τοποθετηθοῦν στοὺς ναοὺς πάγκοι ὅπως στοὺς ναοὺς τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, ἐνῷ οἱ γυναῖκες θὰ δύνανται νὰ μὴ καλύπτουν τὰ κεφάλια τους στὸ ναό. Ἀναλυτικότερα λοιπόν, ἡ νεοσυσταθεῖσα Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἐφαρμόζει μεταρρυθμίσεις καὶ ἐπιβάλλει νέους κανονισμοὺς στοὺς ναοὺς ἀλλὰ καὶ σὲ θέματα οὐσίας!» (Ἱστ. Πενταπόστα-γμα)! Προσευχηθεῖτε καὶ ἀγρυπνεῖτε, διότι ἔρχονται δυσ­τυχῶς δραματικὲς ἐξελίξεις! Οἱ σχισματικοὶ τοῦ Κιέβου κηδεύουν, ὡς Ὀρθοδόξους, τοὺς αἱρετικούς! ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγουμένου σχολίου μας, ἡ «νέα ἐκκλησία» τῶν σχισματικῶν καὶ καθηρημένων τῆς Οὐκρανίας, στοὺς ὁποίους ὁ «πάπας τῆς Ἀνατολῆς» ἔδωσε μὲ τὸ ἔτσι θέλω, αὐτοκεφαλία, καταπατώντας τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία, ἄρχισε τὸ ξήλωμα τῶν ὀρθοδόξων παραδόσεων. Ἡ σημαντικότερη αὐθαιρεσία εἶναι ἡ ἄρση ἀπαγόρευσης ταφῆς παπικῶν ἀπὸ ὀρθοδόξους ἱερεῖς! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἐπίσκοπος τῆς νέας Ἐκκλησίας κάλεσε τοὺς ἱερεῖς “νὰ ἀκούσουν τὴ φωνὴ τῆς καρδιᾶς καὶ νὰ ἐνεργήσουν σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τῆς Ἀγάπης”. “Ἄν κάποιος βαπτιστεῖ σὲ ἐκκλησία ἄλλης ὁμολογίας καὶ πεθάνει, θὰ διεξαγάγουμε ταφὴ γιὰ αὐτὸ τὸ ἄτομο”, δήλωσε ὁ κ. Φώτιος. Ὁ ἐπίσκοπος σημείωσε πάντως ὅτι, ὅσον ἀφορᾶ τὴν τελευταία περίπτωση, οἱ ἱερεῖς πρέπει νὰ διευκρινίσουν, γιατί ὁ ρ/καθολικὸς ἀπευθύνθηκε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας γιὰ ταφή. Εἶναι ἀντιληπτὸ πὼς ἂν συμβεῖ κάτι τέτοιο ἀποτελεῖ μία τομὴ στὶς σχέσεις Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν» (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Εἶναι τὸ πρῶτο «ἀνώδυνο» βῆμα γιὰ τὴν «ἕνωση», γιὰ νὰ «χωνέψουν» σιγὰ – σιγὰ οἱ ἀντιδρῶντες πιστοί, πὼς στὸ ὄνομα τῆς «ἀγάπης» πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους, ὅπως τὴν «κατανοοῦν» οἱ θιασῶτες τοῦ οἰκουμενισμοῦ, «ὅλοι τὸ ἴδιο εἴμαστε» καὶ τὸ μόνο ποὺ μᾶς χωρίζει εἶναι οἱ «διαφορετικὲς παραδόσεις» καὶ ὄχι οἱ χαώδεις δογματικὲς διαφορές! Ἀγωνιοῦμε πῶς θὰ ἀντιδράσουν (ἂν ἀντιδράσουν) οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες!

Previous Article

Ὅ,τι συμβαίνει εἰς Κύπρον συμβαίνει καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα

Next Article

Ο ”Πατριάρχης” Φιλάρετος θέλει να επαναφέρει το Πατριαρχείο Κιέβου