Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Share:

Τήν ἐπιστροφή χιλιάδων ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν στά νοσοκομεῖα καί στίς λοιπές δομές ὑγείας δρομολογεῖ ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Τό δικαστήριο, στό ὁποῖο εἶχε προσφύγει ἡ ΠΟΕΔΗΝ κατά τῆς ἀποφάσεως τοῦ ὑπουργοῦ Θάνου Πλεύρη, ἔκρινε ἀντισυνταγματική τήν παράταση μέχρι 31-12-2022 τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ ἐργαζομένων σέ δομές ὑγείας, λόγῳ ἐλλείψεως ἐπαναξιολογήσεως τοῦ μέτρου.

Εἰδικώτερα, ἡ ηὐξημένη (ἑπταμελής) σύνθεσις τοῦ Γ΄ Τμήματος τοῦ ΣτΕ (πρόεδρος, ὁ ἀντιπρόεδρος Γιῶργος Τσιμέκας καί εἰσηγητής ὁ σύμβουλος Ἐπικρατείας Βασίλης Ἀνδρουλάκης), ἔκρινε ὅτι ἡ διάταξις τοῦ ν. 4917/2022, μέ τήν ὁποία παρετάθη ἡ ἰσχύς τῆς ἐπαναξιολογήσεως τῆς ὑποχρεωτικότητος τοῦ ἐμβολιασμοῦ τῶν ἐργαζομένων στίς δομές ὑγείας μέχρι τίς 31-12-2022, εἶναι ἀντίθετη πρός τήν συνταγματική ἀρχή τῆς ἀναλογικότητος.

Ἡ ἀντίδρασις τοῦ Θ. Πλεύρη

Ἡ ἀπόφασις δέν ἔγινε δεκτή μέ ἱκανοποίηση ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου, ἡ ὁποία τήν τελευταία διετία ἀρνεῖται νά δώσει ἔγκριση, ὥστε νά γυρίσουν στήν ἐργασία τους οἱ περίπου 2.500 ὑγειονομικοί πού ἀπεφάσισαν νά μήν κάνουν τό ἐμβόλιο κατά τοῦ κορωνοϊοῦ. «Ἡ ἀπόφαση γιά νά τεθοῦν σέ ἀναστολή οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοί ἔχει ὡς στόχο τήν προστασία τῆς Ὑγείας τῶν πολιτῶν καί κρίθηκε ἀρχικά ἀπό τήν Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ὡς μέτρο συνταγματικό. Μέ τήν ἀπό 2332/22 νεότερη ἀπόφαση τοῦ Γ΄ τμήματος τοῦ ΣτΕ τίθενται θέματα συνταγματικότητας ὡς πρός τήν παράταση τοῦ μέτρου. Ἀναμένουμε τή δημοσίευση τῆς ἀπόφασης γιά νά ἐκτιμηθεῖ στό σύνολό της. Διαβεβαιώνουμε τούς πολῖτες ὅτι θά ληφθοῦν ὅλα τά ἀναγκαῖα μέτρα γιά νά μήν τεθεῖ σέ κίνδυνο ἡ δημόσια ὑγεία ἀπό τήν ἐφαρμογή τῆς ἀπόφασης» δήλωσε ὁ κ. Πλεύρης, καθιστῶντας σαφές ὅτι θά ἀντιδράσει ὅσο τοῦ ἐπιτρέπει ἡ νομοθεσία.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι πρίν ἀπό λίγο καιρό ὁ ὑπουργός εἶχε ταχθεῖ ὑπέρ τῆς ἀπολύσεως τῶν συγκεκριμένων ὑγειονομικῶν, καί στήν θέση τους νά προσληφθοῦν ἄνθρωποι πού πιστεύουν στήν ἐπιστήμη. Παραλλήλως εἶχε πεῖ ὅτι θά ἐπρόκειτο νά σεβασθεῖ κάθε ἀπόφαση τῆς Δικαιοσύνης.

estianews.gr

Previous Article

ΜΚΟ προσφύγων ἐγκληματοῦσε εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας

Next Article

Ἡ θεωρία τοῦ Δαρβίνου