Ἰδοὺ διατὶ προωθεῖται πυρετωδῶς ὁ σοδομισμός!

Share:

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ἀπόσπασμα ἀπὸ ἐνδιαφέρουσα μελέτη, ἡ ὁποία δίνει ἀπάντηση γιὰ τὴν ἁλματώδη προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας παγκοσμίως: «Τί ἔχει νὰ κερδίσει ἡ ἐλὶτ τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης μὲ τὴν προώθηση τοῦ “ὁμοφυλοφιλικοῦ προϊόντος”; Ὑπάρχουν πάντα δύο φυσικοὶ ἐχθροὶ τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ κάθε εἴδους: ἡ οἰκογένεια καὶ ἡ θρησκεία. Ἡ προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ ἄλλων μορφῶν ἀποκλίνουσας σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς, ὅπως ἔχουμε δεῖ ἀπὸ τὴν τρέχουσα διαμάχη γιὰ τὸν “γάμο ὁμοφυλοφίλων”, ἔχει σχεδιαστεῖ γιὰ νὰ ὑπονομεύσει τόσο τὸν γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια ὅσο τοὺς φυσικοὺς νόμους καὶ τὴν παραδοσιακὴ ἠθική. Ὁ στόχος τῆς ΝΤΠ εἶναι νὰ δημιουργήσει μία γενιὰ πολύμορφων, ἀπομονωμένων καὶ χωρὶς ρίζες ἀτόμων πού, ἐγκλωβισμένα στὰ δικά τους ἀντι-γονικὰ πάθη, δὲν θὰ παρουσιάσουν-προβάλουν καμία σοβαρὴ ἀντίσταση στοὺς Νέους Κυρίους τῆς Δουλείας τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ἔτσι ἐπιτυγχάνονται τὰ ἑξῆς: Πλήρης ἔλεγχος πάνω σὲ κάθε πτυχὴ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Μὲ ἄλλα λόγια ποιὸς θὰ ζήσει καὶ ποιὸς θὰ πεθάνει: Ἔλεγχος πληθυσμοῦ. Ὅταν ὁ στόχος ἐπιτευχθεῖ –καὶ καθὼς οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι ἐμφανῶς ἀσταθεῖς καὶ ἀναξιόπιστοι (κατὰ τὴν λογικὴ τῆς Ν.Τ.Π), ἔχοντας ὑπηρετήσει τὸ σκοπὸ τους– ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα, θὰ πρέπει συστηματικὰ νὰ ἐξαλειφθοῦν ὡς ἐχθροὶ τοῦ κράτους. Κάπως ἔτσι, λοιπόν, τὸ δικαίωμα τῆς διαφορετικότητας καὶ τῆς προσωπικῆς ἐπιλογῆς, γίνονται ἕνα ἀπὸ τὰ ἐργαλεῖα τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Οἱ gay, λοιπόν, ἀποτελοῦν, χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν, ἕνα μηχανισμὸ διάλυσης τῆς οἰκογένειας καὶ ἕνα μηχανισμὸ διάβρωσης τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ σὲ ἕνα εὐρύτερο πλαίσιο «ἀνατρέφοντας» μὴ-νοήμονες μελλοντικοὺς πολίτες» (Ἱστ. Πενταπόστα­γμα)! Οὐδεμία ἀντίρρηση!

Previous Article

ΑΠΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  Β΄*

Next Article

Αλλάζει η σύνθεση της Ιεράς Συνόδου

Διαβάστε ακόμα