Ἰδοὺ ἡ «δύναμις» τῆς παπικῆς «θείας εὐχαριστίας»!

Share:

Ο ΤΡΟΜΟΣ μιᾶς νέας παγκόσμιας ἐπιδημίας πλανιέται πάνω ἀπὸ τὴν ἀνθρωπότητα, ἀπὸ τὸν νεοφανῆ κορωνοϊό, ὁ ὁποῖος ἐμφανίστηκε στὴν Κίνα καὶ ἐξαπλώνεται σὲ ὅλο τὸν κόσμο, σκοτώνοντας πλῆθος ἀνθρώπων. Κυβερνήσεις ἄρχισαν νὰ λαμβάνουν προληπτικὰ μέτρα, προκειμένου νὰ προστατέψουν τὸν πληθυσμὸ καὶ νὰ ἀνακόψουν τὴν ἐξάπλωσή του. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸ κρατικὸ δεῖγμα τοῦ Βατικανοῦ ἐξήγγειλε μέτρα προστασίας, δίνοντας ὁδηγίες, πῶς νὰ μὴ μολυνθοῦν οἱ πιστοί, μέσῳ τῆς «θείας κοινωνίας»! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἐνῷ οἱ Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς διαμηνύουν πὼς “δὲν θὰ μολυνθεῖτε ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ στὴν ἐκκλησία μέσῳ τῆς μετάληψης”, οἱ Ρ/Καθολικοὶ ἔχουν ἄλλη ἄποψη! Μετὰ ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τοῦ 2019-nCoV, ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία στὴ Νοτιοανατολικὴ Ἀσία κάνει ἀρκετὰ βήματα γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴ μετάδοση μεταξὺ τῶν πιστῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν προφυλακτικῶν μέτρων ποὺ ἀγγίζουν τὶς προσευχὲς ἀλλὰ καὶ τὴν ἁγία κοινωνία. […] Ἡ κοινωνία πρέπει νὰ διανέμεται μὲ τὰ χέρια “γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὸν περαιτέρω φόβο ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους”, διαβάζει κανεὶς σὲ μία εἰδοποίηση ποὺ ἀποστέλλεται σὲ ὅλες τὶς ἐπισκοπὲς τῆς χώρας ἀπὸ τὸν γενικὸ γραμματέα τῆς CBCP, κ. Marvin Mejia. Ὅλες οἱ ἄλλες μορφὲς ἐπαφῆς μεταξὺ τῶν συμμετεχόντων στὴν λειτουργία ἀποθαρρύνονται ἐπίσης. Αὐτὸ περιλαμβάνει τὴν κράτηση τῶν χεριῶν κατὰ τὴν ἀπαγγελία τοῦ “Πάτερ ἡμῶν”. Ἡ CBCP προτρέπει τὶς ἐνορίες νὰ ἀλλάζουν τακτικὰ τὸ ἱερὸ νερὸ στὴν εἴσοδο τῶν ρωμαιοκαθολικῶν ναῶν καὶ νὰ ἐγκαθιστοῦν “προστατευτικὸ πανὶ” στὶς σχάρες ποὺ διαχωρίζουν τὰ δωμάτια ἐξομολόγησης» (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Συμπέρασμα: οἱ αἱρετικοὶ παπικοὶ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὴν γνησιότητα τῆς «θείας κοινωνίας» τους καὶ γιὰ τοῦτο παίρνουν τὰ μέτρα τους! Τὸ Φανάρι ἀκούει; Μήπως καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέ τίς ἀποφάσεις πού πῆρε ἔμμεσα δέν κάνει τό ἴδιο;

Previous Article

Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Next Article

Ὁ κορωνοϊὸς θὰ ταράξη τὴν θυσίαν;