Ἰδοὺ ἡ φρικώδης θέσις τῆς γυναικὸς εἰς τὸ Ἰσλάμ!

Share:

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν εὔστοχη ἀνακοίνωση τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, σχετικὰ μὲ τὴν ἀνίερη διακήρυξη κατὰ τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας, τὴν ὁποία συνυπέγραψαν οἱ Μητροπολίτες καὶ οἱ Μου­φτῆδες τῆς Θρᾴκης, ἀποδεικνύοντας τὴν δεινὴ θέση τῆς γυναίκας στὸ Ἰσλάμ: «Ὁ μουσουλμάνος ἄνδρας δίνει “προῖ­κα” στὸν πατέρα τῆς γυναίκας του, στὴν οὐσία ὅμως τὴν ἀγοράζει, σὰν νὰ ἦταν ζῷο, ἢ πρᾶγμα καὶ γι’ αὐτὸ τὴν χρησιμοποιεῖ ὡς ἰδιοκτησία του. Μόνο ὁ ἄνδρας ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἔχει περισσότερες ἀπὸ μία γυναῖκες, (πολυγαμία), ὄχι ὅμως καὶ οἱ γυναῖκες. Στὸν ἰσλαμικὸ “παράδεισο” στὸν κάθε πιστὸ μουσουλμάνο θὰ δοθοῦν ὡς δῶρα 72 “αἰώνιες παρθένες” γυναῖκες, γιὰ νὰ ἱκανοποιεῖται ἐσαεί. Αὐτὸ ἰσχύει μόνο γιὰ τοὺς ἄνδρες, ὄχι ὅμως γιὰ τὶς γυναῖκες. Ὁ ἄνδρας ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐξέρχεται τοῦ σπιτιοῦ του, ὅποτε θέλει καὶ νὰ κυκλοφορεῖ, ὅπου θέλει. Ὄχι ὅμως καὶ ἡ γυναίκα, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἐξέλθει κατόπιν ἀδείας τοῦ ἄνδρα της, καλυμμένη μὲ τὴ “μπούργκα” καὶ ἀπαραίτητα μὲ συνοδεία ἐγκεκριμένη ἀπὸ τὸν σύζυγό της. Δὲν τῆς δίνεται ἄδεια ὁδήγησης. Δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἐργασίας. Καὶ τὸ πλέον ἀποκρουστικὸ καὶ βάρβαρο: Πολλοὶ μουσουλμάνοι κάνουν στὰ μικρὰ κορίτσια “περιτομή”. Ἂς σημειωθεῖ πὼς τὸ βάρβαρο καὶ ἀποκρουστικὸ αὐτὸ ἔθιμο κηρύχτηκε παράνομο καὶ ποινικὰ κολάσιμο σὲ ὅλο τὸν πολιτισμένο κόσμο. Παρ’ ὅλα αὐτά, συν­εχίζεται νὰ γίνεται, ὥστε, σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς πηγές, περισσότερα ἀπὸ 350.000.000 κορίτσια ἔχουν ὑποστεῖ αὐτὸν τὸν ἐπώδυνο καὶ ἐπαίσχυντο ἀκρωτηριασμό! Τέλος ὑπάρχει καὶ τὸ μέγα πρόβλημα τῆς παιδεραστίας στὸ Ἰσλάμ, ἀφοῦ ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸ Κοράνιο ἐνήλικας νὰ νυμφευτεῖ ἀκόμα καὶ 9χρονο κορίτσι! Πρῶτος διδάξας, ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Ἰσλάμ, ὁ Μωάμεθ, ὁ ὁποῖος νυμφεύτηκε τὴν 7χρονη Ἀϊσὲ καὶ τὴν χρησιμοποιοῦσε ὡς σύζυγό του ἀπὸ τὰ ἐννέα της χρόνια»! Ἰδοὺ ἡ φρικώδης κατάσταση τῆς γυναίκας στὸ Ἰσλάμ, τὴν ὁποία «ἀμνηστεύουν» οἱ Μητροπολίτες τῆς Θρᾴκης, γιὰ νὰ μὴ «χαλάσει ἡ σούπα» τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ! Πλήρης ἀπογοήτευση γιὰ τοὺς «δεσποτάδες» μας!

Previous Article

Η ΠΟΕ προσέφυγε στο ΣτΕ για να ακυρωθεί η απόφασης της Ιεραρχίας για το Ουκρανικό

Next Article

Θεολογικά ακατάρτιστος εμφανίζεται ο Μακαριώτατος!

Διαβάστε ακόμα