Ἰσλαμικὸς στολισμὸς τῶν Ἀθηνῶν τὰ Χριστούγεννα!

Share:

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ καὶ ἡ Ἑλλάδα, τὰ τελευταῖα χρόνια, τὴ μόδα τῆς Ἑσπερίας, γιὰ φανταχτεροὺς ἐξωτερικοὺς στολισμοὺς κατὰ τὶς ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων, (διότι αὐτὸ ἀπαιτεῖ ὁ καταναλωτισμὸς καὶ ἡ ἐκκοσμίκευση), τηρήθηκε καὶ ἐφέτος τὸ «ἔθιμο». Ἀλλὰ οἱ φετινοὶ στολισμοὶ τῶν Ἀθηνῶν ἄλλαξαν «μοτίβο», τὰ φωτεινὰ χριστουγεννιάτικα ἄστρα, τὰ ὁποῖα παραπέμπουν στὸν χριστουγεννιάτικο ἀστέρα, ἀντικαταστάθηκαν μὲ σύμβολα, τὰ ὁποῖα παραπέμπουν στὴν ἰσλαμικὴ παράδοση καὶ τὸν ἀποκρυφισμό! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Νέες ἐποχές, νέοι κάτοικοι, νέος στολισμὸς τῆς Ἀθήνας τὰ Χριστούγεννα. Μόνο ποὺ οἱ νέοι κάτοικοι εἶναι μουσουλμάνοι καὶ ὁ στολισμὸς δὲν διαφέρει ἀπὸ τὸν στολισμὸ τοῦ Κατάρ, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ ἄλλων φονταμενταλιστικῶν μουσουλμανικῶν χω­ρῶν. Τὸ πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων ἔχει ἐξαφανιστεῖ. Δὲν ὑπάρχουν καμπανάκια οὔτε ἀστεράκια (αὐτὰ ποὺ ξέρουμε, τὰ χριστιανικὰ) καὶ γενικότερα τὰ συνηθισμένα σύμβολα ποὺ ξέρουμε ἀπὸ παιδιά. Τὸ “Ἵδρυμα Ὠνάση” εἶναι ὁ χορηγὸς καὶ ὁ ἐμπνευστὴς τοῦ στολισμοῦ. […] Ὁ νέος στολισμὸς διὰ χειρὸς Κώστα Μπακογιάννη, τὰ ἔχει ὅλα: Καὶ μουσουλμανικὰ σύμβολα καὶ ἀποκρυφιστικὰ σύμβολα, μόνο χριστιανικὰ σύμβολα δὲν ἔχει. Ἂν μετρηθοῦν προσεκτικὰ οἱ φωτεινὲς παῦλες σὲ κάθε μπλὸκ ἐντελῶς τυχαῖα εἶναι… ἕξι! Δηλαδὴ 666! Ὁ στολισμὸς τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου εἶναι καθαρὰ ἰσλαμικός: Πρόκειται γιὰ στολισμένα ἱερὰ ἰσλαμικὰ ὀκτάγωνα ποὺ δὲν ἔχουν νὰ κάνουν τίποτα μὲ τὸ ἄστρο τῆς Βηθλεέμ. Τὸ ἱερὸ πολύγωνο τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι τὸ Ροὺμπ-Ἒλ Χὶζμπ τὸ ὁποῖο ἔχει καὶ μαγικὴ σημασία…» (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Καὶ παρατηρεῖ τὸ καλὸ ἱστολόγιο: «Κακὸς οἰωνὸς γιατί προφανῶς πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχουν γίνει στὸν φετινὸ στολισμὸ ἔγιναν, γιὰ νὰ περάσει στὸ ὑποσυνείδητο τοῦ κόσμου πὼς οἱ παράνομοι μουσουλμάνοι μετανάστες ἔρχονται ἐδῶ, γιὰ νὰ μείνουν καὶ πρέπει νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε μὲ αὐτούς, ἀλλὰ ὄχι αὐτοὶ νὰ μάθουν νὰ ζοῦν μὲ ἐμᾶς, γιατί ἂν ἦταν ἔτσι, ὅλα τὰ στολίδια θὰ ἦταν χριστιανικά, χωρὶς μείξεις…»! Δυστυχῶς ἔτσι εἶναι!

Previous Article

Εις μνήμην του π. Γεωργίου Μεταλληνού

Next Article

Τὰ ἐγκλήματα τοῦ Σταλινισμοῦ εἰς τὴν Οὐκρανίαν, δὲν ἦσαν «ἐγκλήματα τῶν Ρώσων»