Ἰσότιμοι

Share:

Εἰς Βέροιαν, ὀρθῶς δὲν ἀφῄρεσε κανεὶς Μητροπολίτης τὰ Ἀρχιερατικά του διακριτικὰ, ὡς κακῶς συμβαίνει κατὰ τὰ συλλείτουργα, ὅπου προεξάρχει Ἱεράρχης τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, γεγονὸς ποὺ ἴσως νὰ ὀφείλεται καὶ εἰς τὸν συνετὸν Μητροπολίτην Λαοδικείας. Ἄλλωστε ἡ ἁψίς τοῦ Ἱ. Βήματος, κάτωθεν τῆς ὁποίας ἵσταντο, μαρτυρεῖ ὅτι ὅλοι οἱ Ἱεράρχαι φέρουν ἀνεξαιρέτως διοικήσεως τὰ ἴδια ἄμφια. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα ortho­doxia.info τῆς 29ης Ἰουνίου 2019:

«Μὲ λαμπρὸ διορθόδοξο πολυαρχιερατικὸ συλλείτουργο ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Παύλου καὶ Πέτρου στὸν πανηγυρίζοντα παλαιὸ Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Βεροίας.

Προεξῆρχε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος μὲ συλλειτουργοὺς ἀρχιερεῖς ἐκ­προσώπους ἄλλων Ἐκκλησιῶν.

Αἴσθηση προκάλεσε ἡ ἀπουσία τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Ἐπισκόπου Σάχτυ καὶ Μιλέροβο κ. Σίμωνος, ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στὸν ἑσπερινὸ χθὲς τὸ βράδυ, ἀλλὰ ὄχι στὸ σημερινὸ συλλείτουργο. Ἰδιαίτερα συζητήθηκε ἡ παρουσία τοῦ Μητροπολίτη Βολοκολὰμσκ κ. Ἱλαρίωνος μόνο στὸ συνέδριο.

Χαρακτηριστικὴ ἐπίσης καὶ ἡ ἀπουσία τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἀρχιεπισκόπου Λύδδης Δημητρίου ἀπὸ τὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Συν­έδριο».

Previous Article

Εντός της εβδομάδας η γεώτρηση του Γιαβούζ σε κυπριακή ΑΟΖ

Next Article

Κύκκου: Μόνον Σύνοδος δίδει Αὐτοκέφαλον

Διαβάστε ακόμα