Ἱεράρχαι διώκονται, Μουφτῆδες «ἀθωώνονται»

Share:

Ἱεράρχαι διώκονται διὰ ρατσισμὸν μὲ τὴν παραμικρὰν ἀφορμήν, ἀλλὰ ὅταν τὰ ἴδια παραπτώματα ἀφοροῦν Μουφτῆδες, τὸ κράτος «ποιεῖται τὴν νῆσσαν». Αὐτὸ ὀνομάζεται ἰσονομία; Ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφημερίδα «Τὸ Παρὸν τῆς Κυριακῆς» τῆς 25ης Αὐγούστου 2019:

«Διαβάζουμε ἀπὸ τὰ πάντοτε ἔγκυρα tourkikanea.gr ὅτι ὁ ψευδομουφτὴς Κομοτηνῆς, σὲ κήρυγμα ποὺ πραγματοποίησε στὶς 2 Αὐγούστου στὸν Κέχρο, ἐπιτέθηκε μὲ ἔντονο τρόπο στοὺς ἀλεβίτες καὶ τοὺς χαρακτήρισε «σχισματικούς, ποὺ δὲν ἀκολουθοῦν τὸν πραγματικὸ δρόμο τοῦ μπεκτασισμοῦ». Αὐτὴ ἡ ἐπίθεση τοῦ ψευδομουφτῆ Ἰμπραὴμ Σερὶφ πραγματοποιήθηκε στὴν ἐκδήλωση μεβλὶτ ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Σύλλογο «Χίλια», ποὺ ἔχει τὴ στήριξη τοῦ προξενείου, στὸ τέμενος τοῦ Κέχρου καὶ δὲν ἦταν φυσικὰ ἄσχετη μὲ τὸν προβληματισμὸ τῶν τουρκοπαραγόντων, λόγω τῆς διοργάνωσης τοῦ παραδοσιακοῦ πανηγυριοῦ ἀπὸ τοὺς ἀλεβίτες στὴ Θράκη. Ὁ ψευδομουφτὴς Ἰμπραὴμ Σερὶφ δὲν ἐπιδιώκει τίποτε περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ ἐνοχοποιεῖ καὶ νὰ στοχοποιεῖ τοὺς ἀλεβίτες, προκειμένου νὰ ἀποδείξει ὅτι ἁπλῶς ὅλοι οἱ μειονοτικοί, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικοῦ δόγματος καὶ ταυτότητας, εἶναι «Τοῦρκοι». Ἁπλῶς νὰ θυμίσουμε ὅτι ὑπάρχει νόμος γιὰ ρατσιστικὰ καὶ φοβικὰ μηνύματα καὶ ἴσως οἱ ἁρμόδιες δικαστικὲς ἀρχὲς θὰ πρέπει νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν περίπτωση τῶν ψευδομουφτήδων, ποὺ σπέρνουν τὸ μῖσος καὶ τὸν διχασμὸ στὴ Θράκη…».

Previous Article

Ηὐξήθησαν οἱ χρῆσται καννάβεως

Next Article

Δεν θα αναγράφεται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών