Ἱεράρχης μέλος τῆς Στοᾶς «Ἁρμονία»!

Share:

Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀβέρκιος

Ὅσα διαβάσετε κατωτέρω διὰ Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου προκαλοῦν ἀποτροπιασμὸ καὶ ἀδυνατοῦμε νὰ τὰ δεχθοῦμε!

…Μὰ εἶναι δυνατόν, ὅσα ἐδῶ κατὰ καιροὺς παραθέτεις (μοναχὲ Ἀβέρκιε, π.χ.) νὰ εἶναι ἀληθινά!

Ἀπάντηση: Πράγματι, τὰ σχετικὰ πρὸς τὴν Πίστη μας ἀπερίγραπτα, ποὺ κατὰ καιροὺς ἰχνηλατοῦμε, εἰδικῶς στὰ τεκτονικὰ κείμενα, εἶναι ἀπίστευτα. Τόσοι καὶ τόσοι διακεκριμένοι κληρικοί μας νὰ ἔχουν προσχωρήσει1 σὲ Ὀργάνωση τοῦ σκοτεινοῦ κύκλου, ποὺ Συνοδικῇ Ἀποφάσει ἔχει πρὸ πολλοῦ καταδικάσει ἡ Ἐκκλησία μας2! Καὶ μάλιστα τὰ σεβαστά – κατὰ τὰ ἄλλα – ἐκεῖνα πρόσωπα ὄντες ἀρχιερεῖς, νὰ γίνονται καὶ ἀξιωματοῦχοι αὐτῆς τῆς Ὀργάνωσης, τῆς Μασονίας!

Ναί, ναί, μᾶς ἐκπλήσσουν ὅλ’ αὐτά, ἀλλὰ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἁγία Γραφή, ἀ­πὸ αἰώνων πολ­λῶν μᾶς ἔχει προειδοποιήσει περὶ ὅλων ἐτούτων, ποὺ θὰ συμβαίνουν – καὶ θὰ χειροτερεύουν – ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Στὸν Ἰερεμία π.χ. διαβάζουμε: «Ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνα μου, κατεπάτησαν τὴν μερίδα  μου…» (Ἰερεμίας ΙΒ΄ 10 – Βάμβας).

Μάλιστα, ἀλλὰ εἰς ἄλλους καιροὺς ὑπῆρχε ἐκκλησιαστικὸ φρένο, ἀντιδράσεις, καὶ Σύνοδοι ποὺ συνήρχοντο, ἐπιτιμοῦσαν καὶ διευθετοῦσαν. Ὑπῆρχαν κανόνες, ποὺ ἐφηρμόζοντο καὶ «ποινὲς» ἐκκλησιαστικές. Σὲ τούτους τοὺς καιροὺς τῆς ἔσχατης παρακμῆς «κουκουλώνονται» ὅλα, καὶ ὅσοι τυχὸν ἐνδιαφέρονται καὶ ἀντιδροῦν -οἱ ἐλάχιστοι- τίθενται εἰς τὴν «ναφθαλίνην» ἢ διώκονται. Ναί, ἰσοπεδώνονται ὅλα, ἔτσι ὥστε νὰ διαβάζουμε στὸν Λουκᾶ (ΙΗ΄ 8):

«…Ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὅταν ἔλθῃ, ἆραγε θέλει εὕρῃ τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;».

Ἡ φωτογραφία καὶ τὸ ἀπίστευτον βιογραφικόν…

Ὅλα τὰ παραπάνω τὰ γράψαμε, ὅταν -ἐρευνώντας- εἴδαμε σὲ τεκτονικὸ ἔντυπο τὴ φωτογραφία σεβασμίου προσώπου καὶ τὸ σκανδαλωδῶς παράταιρο καὶ ἀπαράδεκτο αὐτοῦ βιογραφικό. Διαβάστε το τώρα καὶ ἐσεῖς:

«…Χρυσόστομος (Αἰμίλιος) Κωνσταντίδης, Ἀντεπιστέλλον μέλος [τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν].

Γεννήθηκε τὸ 1921 στὸ Σκουτάρι Κωνσταντινουπόλεως. Σπούδασε στὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Χάλκης, διδάκτορας τῶν Πανεπιστημίων Ρώμης καὶ Στρασβοῦργο. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης τὴν περίοδο 1951-1971. Τὸ 1961 τιτουλάριος Ἐπίσκοπος Μύρων. Τὸ 1991 Μητροπολίτης Γέρων Ἐφέσου. Πρόεδρος τῶν Διασκέψεων Ρόδου καὶ Σαμπεζὺ Γενεύης. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν. Καθηγητὴς Θεολογικῶν Σχολῶν. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου. Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας Θρησκευτικῶν Ἐπιστημῶν. [Καί, ἄκουσον, ἄκουσον]. Μέλος τῆς Στοᾶς Ἁρμονία. [Καί, μετὰ τρόμου, ξανάκουσον] Μέλος τοῦ Ὑπάτου Συμβουλίου τοῦ 33 βαθμοῦ διὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἀπεβίωσε τὸ 2006…» (Στὸ Τεκτονικὸ Περιοδικὸ Πυθαγόρας» ἔτους 2021, τεῦχος 102, σελ. 245).

Τί ἀνεγνώσαμεν ἀνωτέρω;

Διαβάσαμε ὅτι ἕνας ἀνώτατος κληρικός, ἀξιωματοῦχος τοῦ οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ὁ Μητροπολίτης αὐτὸς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν, ἦταν ταυτοχρόνως καὶ ὑψηλόβαθμος καὶ ὑψηλότιτλος Μασόνος!3 Καὶ ὅτι τὸ πρόσωπο ἐκεῖνο ἔκανε «κουμάντο» σὲ πολλὲς Συνάξεις, ποὺ ἐκεῖ συζητοῦσαν γιὰ σοβαρότατα ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐρήμην -πάντα!- τῶν μοναχῶν, τῶν ἱερέων καὶ τοῦ ποιμνίου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ­κλησίας μας…

…Διερωτώμεθα, ὕστερα, γιατί στὸ πεδίο τῆς ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τῆς εὐρύτερης Ὀρ­θόδοξης Ἐκκλησίας μας δημιουργοῦνται περὶ τὴν πίστη -κατὰ καιροὺς- τόσα προβλήματα!

– Μὰ διότι εἰσπηδοῦν εἰς αὐτὴν πρόσωπα, ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε, καὶ μάλιστα χωρὶς ἀντίσταση, μὲ πρόχειρες χειροτονίες προσώπων εὐάλωτων εἰς τὰ παρόμοια…

Παρ’ ὅλα ἐτοῦτα δόξα τῷ Θεῷ

Δόξα τῷ Θεῷ ποὺ «ὁ ὄχλος τῶν ποιμνίων» τῶν ταπεινῶν χριστιανῶν συνεχίζουν ν’ ἀνάβουν ἀθόρυβα τὸ κεράκι τους κατὰ τὰ ροδόχροα δειλινά, ἀκούοντες τὸ «φῶς Ἱλαρὸν Ἁγίας Δόξης», κατανυκτικά… κατανυκτικά, κατὰ τὸ ἔθος καὶ τὴν διάθεση τῶν Παπαδιαμάντηδων ἄλλων καιρῶν.

Σημειώσεις:

1. Ἡ «ἔνσταση» – δικαιολογία μερικῶν κληρικῶν μας ὅτι οἱ μασόνοι παρουσιάζουν ὡς μέλη τῆς Μασονίας μόνο τεθνεῶτες κληρικοὺς καὶ ὄχι ζῶντες, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ διαψεύδουν εἶναι μόνο προσπάθεια ἀθῴωσης τῶν τοιούτων κληρικῶν. Ὁμολογοῦμε δὲ ὅτι οἱ Μασόνοι εὐκόλως κατεδαφίζουν τὴν ἔνταση αὐτὴ τῶν ἡμετέρων. Αὐτὰ ὅλα θὰ τὰ παρουσιάσουμε προσεχῶς, μαζὶ μὲ μιὰ σχετικὴ ἀποκάλυψη…

2. Κατὰ τὸ ἔτος 1933, μὰ καὶ ἄλλοτε, σὲ Κύπρο καὶ Κων/πολη – παλαιότερα.

3. Ὅτι ὁ μητροπολίτης αὐτὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου δὲν ἦτο μόνο μασόνος τοῦ 33ου βαθμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀξιωματοῦχος ὑψηλὸς τῆς Μασονίας ἀναγράφεται στὴν Ἐπετηρίδα τῶν ὑψηλόβαθμων (33ο) τεκτόνων. Στὴν ἐπετηρίδα αὐτὴ ἀναγράφονται ὅλα τὰ ὀνόματα τῶν μελῶν τοῦ μεγάλου Συμβουλίου τοῦ 33ο τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὸ ἔτος 1872 μέχρι τὸ ἔτος 1987, ὅπου καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἱεράρχη Αἰμίλιο (Χρυσόστομον) Κωνσταντινίδου. Τὰ πλήρη στοιχεῖα τῆς πηγῆς μας αὐτῆς εἶναι: «“Ὕπατον Συμβούλιον τοῦ 33ου τῆς Ἑλλάδος Ἀρχαίου Ἀποδεδεγμένου Σκωτικοῦ Δόγματος Ἐπετηρίς”, Ἀθῆναι, Δεκέμβριος 1987, σελ. 18.

Τὸ πολὺ περίεργο εἶναι ὅτι ὁ Χρυσόστομος (Αἰμίλιος) Κωνσταντινίδης ἐκεῖνος ἔδωσε ἐντολὴ στὸ περιβάλλον του, ὅτι μετὰ τὴν ἐκδημίαν αὐτοῦ νὰ ριφθεῖ τὸ ἀρχεῖον του εἰς τὸ πῦρ! Γιατί ἄραγε; (Πηγή μας τῆς πληροφορίας αὐτῆς εἶναι ἡ δημοσιογράφος κ. Μαρία Ἀντωνιάδου, στὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», τῆς 25.11.2008).

Previous Article

Ἀποστολικὸν ἀξίωμα ἀναγνωρίζει εἰς τὸν Πάπαν!

Next Article

Στο Φανάρι σήμερα τα μέλη της Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής