Ἱεράρχης Ἱεροσολύμων: «Δὲν δεχόμαστε αὐθαιρεσίες»!

Share:

Παρὰ τὴν ἄναδρον ἐπίθεσιν καὶ τὸν ὑπόγειον πόλεμον ποὺ δέχεται ἡ «Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν», τὸ Πατριαρχεῖ­ον Ἱεροσολύμων, παραμένει ἑδραῖον εἰς τὰς θέσεις του καὶ θὰ παραμένη ὅσον ἀκολουθεῖ τοὺς Ἱ. Κανόνας. Ὡς κατέστη  γνωστὸν ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ. Γιώργου Θεοχάρη εἰς τὴν ἱστοσελίδα vimaorthodoxias.gr τῆς 9ης Ἰανουαρίου 2020:

«…τὰ Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας καὶ οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες Κύπρου, Πολωνίας, Ἀλβανίας καὶ Τσεχίας – Σλοβακίας), δὲν ἔχουν ἀναγνωρίσει τὴν οὐκρανικὴ Αὐτοκεφαλία .

Πάντως, ἡ πρωτοβουλία Θεοφίλου βρίσκει ἀρκετοὺς συμμάχους στὰ Πατριαρχεῖα, Ἀντιοχείας, Σερβίας, Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας καὶ τὶς Ἐκκλησίες, Ἀλβανίας, Τσεχίας καὶ Πολωνίας .

Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἁγίων Τόπων ἐπιμένουν ὅτι δὲν πρόκειται παρὰ τὶς πιέσεις ποὺ ἀσκοῦνται ἀπὸ τὴν πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία νὰ κάνουν πίσω, καθὼς ὅπως εἶπε Ἱεράρχης του «ἡ Αὐτοκεφαλία ἐδόθη μὲ διαδικασίες ποὺ δὲν ἁρμόζουν σὲ Ἐκκλησία καὶ ἐμεῖς αὐτὸ δὲν τὸ δεχόμαστε. Δὲν ὑπῆρξε σύγκληση ὅλων τῶν Προκαθημένων καὶ τὰ πρόσωπα ποὺ ἐπιλέγησαν, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸ Αὐτοκέφαλο στὴν Οὐκρανία, δὲν εἶναι φερέγγυα».

«Μᾶς κατηγοροῦν ὅτι εἴμαστε μὲ τοὺς Ρώσους . Ἐμεῖς τοὺς ἀπαντᾶμε ὅτι βαδίζουμε μὲ τὴν Κανονικότητα καὶ μὲ αὐτὴ θὰ πορευθοῦμε …».

Previous Article

Ἀπίστευτον: Ἀστυνομικὸς ἔκαψε τὴν Ἑλληνικὴν σημαίαν!

Next Article

Πιστέ τοῦ Κυρίου λαέ, οἱ Ἕλληνες Ἱεράρχαι ἀναγνωρίζουν «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία»!

Διαβάστε ακόμα