Ἱερώνυμος: «Θὰ τὸ σκεφθῶ μὲ ἔχουν μπλέξει»

Share:

Σύμφωνα μὲ ἐγκυρότατες πηγές του Ορθοδόξου Τύπου ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας δέχεται εἰσηγήσεις νὰ μὴ μεταβῆ τὸ Σάββατο εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, νὰ μὴ συλλειτουργήση καὶ νὰ μὴ μνημονεύση τὸν ψευδοΚιέβου Ἐπιφάνιον. Στὶς συνετὲς προτάσεις καὶ παροτρήνσεις ἀπαντᾶ: «Θὰ τὸ σκεφθῶ μὲ ἔχουν μπλέξει». Ἐμεῖς εὐχόμεθα νὰ ἀρθῆ εἰς τὸ ὕψος του καὶ νὰ μὴ δώση ὤθησιν εἰς ἕνα ἀνίατον σχίσμα ἙλληνοΣλάβων, ἐπειδὴ τὸν διέταξαν οἱ Ἀμερικάνοι καὶ τὸ τροχιοδρόμησε τὸ Φανάρι.

Previous Article

«Τὸ δεύτερο ποὺ ζητᾶνε οἱ Ἀμερικανοὶ ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν…»

Next Article

Θὰ παραιτηθῆ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;