«Ἱερὰ σκάλα»: Ἄλλη μία ἀπάτη τοῦ Βατικανοῦ!

Share:

ΑΛΛΗ μία «καραμπινάτη» ἀπάτη ἔλαβε χώρα, τὸ περασμένο Πάσχα, στὸ «κράτος τοῦ Θεοῦ». Πρόκειται γιὰ τὴν προσκύνηση τῆς «ἱερῆς σκάλας», ἕνα «μυστικὸ» τὸ ὁποῖο «ξετρύπωσε» τὸ Βατικανὸ μετὰ ἀπὸ 300 χρόνια! Τί εἶναι αὐτὴ ἡ περίφημη «ἱερὴ σκάλα» καὶ προκάλεσε «ἱερὸ δέος» στοὺς παπικούς; Εἶναι ἡ σκάλα, ἡ ὁποία ὑποτίθεται ὅτι «ἀνέβηκε ὁ Ἰησοῦς πρὶν τὴ σταύρωσή του καὶ στὸ δρόμο πρὸς τὸ πραιτώριο τοῦ Ποντίου Πιλάτου, ἀποκαλύφθηκε γιὰ πρώτη φορά μετὰ ἀπὸ περίπου τρεῖς αἰῶνες. Γιὰ 300 χρόνια, ἡ σκάλα ἦταν καλυμμένη μὲ μία ξύλινη κατασκευὴ γιὰ προστασία, ὅμως ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο καὶ γιὰ δύο μῆνες τὰ 28 μαρμάρινα σκαλοπάτια θὰ παραμείνουν προσωρινὰ “ἀνοιχτά”, γιὰ νὰ τὰ ἀνέβουν οἱ πιστοὶ προσκυνητὲς μὲ τὰ γόνατα. Ἡ ἀποκάλυψη ἀποτελεῖ μέρος μιᾶς διαδικασίας συντήρησης, ἡ σκάλα θὰ καλυφθεῖ ξανὰ τὸν Ἰούνιο. […] Σύμφωνα μὲ τὴν ἱστορία, ἡ “Ἱερὴ Σκάλα” ἦταν μέρος τοῦ παλατιοῦ τοῦ Ποντίου Πιλάτου στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἔφτασε στὴ Ρώμη ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἑλένη, μητέρα τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου, μετὰ τὸν προσηλυτισμὸ στὸ Χριστιανισμό. Ὡστόσο, ἐπιστήμονες ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Σκάλα ἀποτελεῖ ἁπλὰ μέρος ἑνὸς θρύλου ἢ ἕνα συμβολικὸ ἀντίγραφο τῆς σκάλας στὸ παλάτι τοῦ Πιλάτου» (Ἱστ. huffingtonpost.gr). Τὸ «μεγάλο γεγονὸς» διαφημίστηκε δεόντως καὶ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ «ἀλάθητου» ἔσπευσαν νὰ προσκυνήσουν τὰ «ἱερὰ μάρμαρα» καὶ τὶς «ἱερὲς σταγόνες αἵματος», γεμίζοντας τὰ παγκάρια τῆς «Ἁγίας Ἕδρας»! Κατ’ ἀρχήν, τὰ σκαλοπάτια ποὺ δῆθεν πάτησε ὁ Κύριος εἶναι τόσο «γνήσια», ὅσο «γνήσια» εἶναι τὰ χιλιάδες καρφιὰ τοῦ Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα κατέχουν ἑκατοντάδες παπικοὶ ναοί! Κατὰ δεύτερον, εἶναι ἐπιτρεπτὸ νὰ προσ­κυνοῦμε μάρμαρα; Γιὰ τὸν παπισμὸ αὐτὸ δὲν ἔχει ἰδιαίτερη σημασία…

Previous Article

Τί εἶναι οἱ Ἅγιοι δι’ ἡμᾶς;

Next Article

Στοχευμένα μέτρα αποφάσισε η Ευρώπη κατά της Τουρκίας