Ἱκέτης ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, δευτέρα κόντρα του μὲ Πρωθυπουργοὺς τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη

Share:

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος παρακαλεῖ καὶ ἱκετεύει μία συν­άντηση μὲ τὸν κ. Μητσοτάκη καὶ ἀφοῦ δὲν τὴν ἐπιτυγχάνει πηγαίνει ὅπου πηγαίνει καὶ ὁ κ. Μητσοτάκης. Ὁ κ. Μητσοτάκης πῆγε στὸ Νταβὸς 23 – 24 Ἰανουαρίου καὶ ἀμέσως κανόνισε νὰ πάει καὶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δῆθεν γιὰ τὸ περιβάλλον. Σύμπτωση ἐπαναλαμβανομένη παύει νὰ εἶναι σύμπτωση.
Ὁ κ. Μητσοτάκης πῆγε στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία. Σχεδὸν ἀμέσως, ἀναιτιολόγητα, ὁ Πατριάρχης πῆρε τὸ ἀεροπλάνο καὶ πῆγε στὸ Ἀμποὺ Ντάμπι, ὅπου ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει καμία Ὀρθόδοξη ἐκκλησία καὶ πάλι γιὰ νὰ συν­αντήσει τὸν κ. Μητσοτάκη στὴ σουΐτα τοῦ ξενοδοχείου, ὅπου ἔμενε.
Ὁ κ. Μητσοτάκης δὲν πῆγε νὰ δεῖ τὸν Πατριάρχη στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀλλὰ κανόνισε νὰ ἔλθει ἐκεῖνος στὴν Ἀθήνα νὰ τὸν δεῖ.
Εὐτυχῶς ὁ κ. Μητσοτάκης δὲν ἔκανε καμία δήλωση ὑπὲρ τῆς αὐτοκεφαλίας παρὰ τὶς πιέσεις τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τοῦ ἀνθυπάτου κ. Πάϊατ.
Γιὰ νὰ ἀναπληρωθεῖ αὐτὸ βάζουν τὸ πιόνι τους, τὸν ἀπερχόμενο κ. Προκόπη Παυλόπουλο νὰ κάνη δηλώσεις ἀντικανονικὲς περὶ τῶν παπικῶν ἐξουσιῶν τοῦ Πατριάρχου καὶ δημοσίως νὰ κάνει παρατηρήσεις στὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων. Ὁ ἀποπεμπόμενος κ. Παυλόπουλος ἔχει ἐντελῶς ἐκτροχιασθεῖ λέγοντας τὶς σφόδρα ἀντικανονικὲς ἀπόψεις ὅτι ἡ οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπάρχει μόνο λόγῳ τοῦ Φαναρίου. Θέλει νὰ μᾶς διδάξει τοὺς κανόνες αὐτὸς ποὺ δὲν γνωρίζει τί σημαίνει Ἑλλάδα, διότι ἐὰν γνώριζε, δὲν θὰ ἐκχωροῦσε τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία, τὴν Μακεδονία, μὲ τὴν ὑπογραφή του καὶ 153 βουλευτῶν ἐκβιασθέντων. Καὶ δὲν γνωρίζει τί ἐστὶ Δημοκρατία, διαφορετικὰ δὲν θὰ ἐμπόδιζε ἕνα δημοψήφισμα γιὰ τὴν Μακεδονία, ποὺ τὸ ζητοῦσε τὸ 90% τῶν Ἑλλήνων. Ὅπως δὲν ἐγνώριζε τί ἐστί δημοκρατία, Ἑλλάδα καὶ Ὀρθοδοξία ὁ ἀποθανὼν Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος, ἀφοῦ ὡς Πρόεδρος ἀγνόησε 3.000.000 ὑπογραφὲς γιὰ τὸ θρήσκευμα τῶν ταυτοτήτων.
Εὖγε στὸν κ. Μητσοτάκη ποὺ ἀπέπεμψε τὸν μὴ γνωρίζοντα τί ἐστὶ Ἑλλάδα, Δημοκρατία καὶ ἄς μὴ θέλει νὰ μᾶς διδάξει τὶ ἐστὶ παγκόσμια Ὀρθοδοξία. Σημειώνουμε ἐκ πρώτης ὄψεως ὅτι δὲν ἐγκρίνουμε καὶ τὴν ἐπιλε­χθεῖσα ὡς ἀντικαταστάτρια.
Νὰ ἐπανέλθουμε στὸν κ. Μητσοτάκη καὶ νὰ καταδείξουμε πόσο παλιὰ εἶναι ἡ κόντρα τῆς οἰκογένειας Μητσοτάκη μὲ τὸν Πατριάρχη. Στὶς ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἀνάδειξη Πατριάρχη τὸ 1991 -92 Πρωθυπουργὸς ἦταν ὁ πατέρας τοῦ νῦν Πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖ­ος ἀπαίτησε νὰ μὴ ἐκλεγεῖ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μὲ κανένα τρόπο, ἀντέδρασε σφόδρα. Πρώτη του ἐπιλογὴ ὁ τότε Ἀμερικῆς Ἰάκωβος καὶ ἐναλλακτικὴ ὁ Ἑλβετίας Δαμασκηνός. Τέλος ὑπεχώρησε μπροστὰ στὶς πιέσεις τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν μυστικῶν ὀργανώσεων καὶ κατάπιε τὸ πικρὸ ποτήρι. Ἀλλὰ ὁ υἱὸς θυμᾶ­ται ἀκόμα προφανῶς, γνωρίζει αὐτὸ τὸ πικρὸ ποτήρι. Οὔτε μπορεῖ νὰ λησμονήσει καὶ νὰ ἀγνοήσει ὅτι ἕνα μήνα πρὶν ἀναλάβει τὴν διακυβέρνηση τῆς Χώρας, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος ἐσπευσμένα καὶ ἀντικανονικά, μὲ παράβαση ὅλων τῶν κανόνων διόρισε τοὺς τρεῖς ἐθνάρχες Προκαθημένους (Ἀμερικῆς, Θυατείρων καὶ Αὐστραλίας) ὑποτασσόμενος στὰ κελεύσματα τοῦ ἀπερχόμενου κ. Τσίπρα. Ἐπέλεξε πρόσωπα κατ’ ἐντολὴ καὶ κατ’ εἰκόνα καὶ ἰδεολογικὴ ταυτότητα μὲ τὸν τότε Πρωθυπουργό, τὸν προδόσαντα τὴν Μακεδονία καὶ τὸν διακηρυγμένο ἐμπράκτως γιὰ τὴν ἀντιθρησκευτικότητά του.

Previous Article

ΟΙ ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΙ, ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ

Next Article

Πατριάρχης Ἀθηναγόρας πρὸς τὴν τότε CIA: «οἱ ὁδηγίες σας θὰ ἐκτελεσθοῦν πιστά»