Ἱ. Μ. Σιμωνόπετρας, «ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με»!

Share:

7.000 ὑγειονομικοὶ κατὰ τῶν ἐκτρωκτόνων ἐμβολίων δὲν ἔχουν «ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ, ἀλλὰ ἡ Ἱ. Μ. Σιμωνόπετρας σιωπᾶ, διότι πῶς ἄλλως θὰ λάβη ἔγκρισιν ἡ πηγή της ἀπὸ τὸν Ὑπ. Ὑγείας κ. Πλεύρην; Ἐδέχθησαν τὰ ἑκατομμύρια διὰ τὴν προσοδοφόρον ἐπένδυσιν, ἀλλὰ οὔτε λέξιν διὰ τὰς 7.000 οἰκογενείας, αἱ ὁποῖαι ἄνευ μισθοῦ δὲν ἔχουν νὰ θερμάνουν καὶ νὰ θρέψουν τὰ παιδιά τους, τὰ παιδιὰ ποὺ δὲν ἔκαναν ἔκτρωσιν… τὴν ὁποίαν ὑποστηρίζει ὁ κ. Πλεύρης! Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «capital.gr»:

«Ἕνα βῆμα πιὸ κοντὰ στὴν ὑλοποίηση τῆς ἐπένδυσης καὶ τὴν ἔναρξη παραγωγικῆς λειτουργίας στὴ Σιμωνόπετρα τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὴ Χαλκιδικὴ βρίσκεται ἡ ἑταιρεία Macedonian Bottling Company, τῆς ὁποίας ὁ ἐπιχειρηματικὸς σχεδιασμὸς ἐπικεντρώνεται στὸ νὰ φέρει στὴν ἀγορὰ τὸ ἐμφιαλωμένο νερό, Avaton σὲ γυάλινη φιάλη. Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ἔρχεται νὰ συμβάλλει καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας, Θάνου Πλεύρη, γιὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ νεροῦ τῆς πηγῆς ὑδροληψίας “Avaton – Σιμωνόπετρας” στὸ Ἅγιο Ὄρος, ὡς φυσικοῦ μεταλλικοῦ νεροῦ ποὺ εἶναι κατάλληλο γιὰ δίαιτα πτωχὴ σὲ νάτριο ἀλλὰ καὶ ὡς φυσικὸ μεταλλικὸ νερὸ μὲ τὴν προσθήκη διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα, κατάλληλο καὶ σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση γιὰ δίαιτα πτωχὴ σὲ νάτριο…

Ὡς πρὸς τὴν παραγωγικὴ διαδικασία τοῦ νεροῦ στὴ Σιμωνόπετρα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ σχετικὴ ἐπένδυση γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς ἐκεῖ παραγωγικῆς μονάδας ὁλοκληρώθηκε ἐντός τοῦ 2021. Τὸ σύνολο τῆς ἐπένδυσης ἀνῆλθε στὰ 29,4 ἑκατ. εὐρώ, ἐνῷ ποσὸ ὕψους 7,88 ἑκατ. εὐρὼ ἐπιλέχθηκε πρὸς ἐνίσχυση ἀπὸ τὴ Διεύθυνση Ἰδιωτικῶν Ἐπενδύσεων Μακεδονίας – Θρᾴκης στὸ πλαίσιο τοῦ ἀναπτυξιακοῦ νόμου 4399 γιὰ τὴν γενικὴ ἐπιχειρηματικότητα. Ἡ Macedonian Bottling Company ἔχει λάβει ἄδεια καὶ ἀπὸ τὴν Ἀποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θρᾴκης γιὰ τὴν ἄντληση 48.100 κυβικῶν νεροῦ ἀνὰ ἔτος».

Previous Article

Ὁ Ὅσιος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης διὰ τὸ δυσῶδες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Next Article

Ἀναγγελία ἐπερχομένων δεινῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.