Ὀλέθριος ἡ εἰσαγωγὴ τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς εἰς τὰ σχολεῖα

Share:

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ εἰσάγει στὰ σχολεῖα τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, σὲ ὑλοποίηση παλαιότερης ἐξαγγελίας τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Τὸ ἀντιαιρετικὸ Γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς σχολίασε ὡς ἑξῆς τὴν εἴδηση: «Ἡ σύγχρονη ἑλληνικὴ παιδεία δυστυχῶς ἔχει ἐκτροχιαστεῖ ἀπὸ τὸν πραγματικό της στόχο καὶ προορισμό, τὴν ἠθικὴ δηλαδὴ καὶ πνευματικὴ διάπλαση τοῦ παιδιοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ ἀξίες τῆς ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεώς μας καὶ ἔχει ἐκφυλιστεῖ σὲ παιδεία, ποὺ ὑπηρετεῖ τὸν “κοινωνικὸ εὐδαιμονισμό”. Τὰ σχολεῖα δυστυχῶς ἔχουν μεταβληθεῖ σὲ “σχολές” ποὺ βγάζουν χρηστικούς, δηλαδὴ χρήσιμους πολίτες, καλοὺς ἐπαγγελματίες καὶ ὄχι ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες! Κατ’ ἐπέκταση καὶ τὸ δῆθεν προοδευτικό, μάθημα τῆς “σεξουαλικῆς ἀγωγῆς” εἶναι ἐντεταγμένο σὲ αὐτὴ τὴν “χρηστικὴ” προοπτική! Στὸ πῶς νὰ διαπλάθει νέους μὲ “κοινωνικὰ προσαρμόσιμο σεξουαλισμό”, ὅπως ἀπαιτεῖ τὸ σύγχρονο σύστημα “ἀξιῶν” καὶ ὁ ἀτομικὸς εὐδαιμονιστικὸς καὶ ἡδονιστικὸς τρόπος ζωῆς! Ἡ καθιέρωση ἑπομένως ἑνὸς τέτοιου μαθήματος ὄχι μόνο δὲν ἔχει νὰ προσφέρει τίποτε τὸ θετικὸ στὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας, ἀλλὰ ἀντίθετα θὰ προσθέσει νέα ψυχικὰ τραύματα στὶς ἀθῷες παιδικὲς ψυχές. Θὰ ἀποτελέσει ἀναγκαστικὴ μύηση σὲ ἕνα ἄωρο ἐρωτισμό, καταστροφικὸ γιὰ τὰ ἴδια καὶ ὀλέθριο γιὰ τὴν κοινωνία τοῦ μέλλοντος!»! Συμφωνοῦμε καὶ ἐπαυξάνουμε, τέτοιο μάθημα θὰ ἀποβεῖ ὀλέθριο γιὰ τὰ παιδιά μας καὶ θὰ ἐπιταχύνει τὸν ἠθικὸ ἐκτροχιασμὸ στὴν πατρίδα μας, ἀφοῦ ὁ σεξισμὸς θὰ διδάσκεται στὶς σχολικὲς αἴθουσες!

Previous Article

Ὁ Πρωθυπουργὸς ἐκάλεσε τὸν «Πάπαν» εἰς τὴν Ἑλλάδα!

Next Article

Τα τελευταία γεγονότα δυσχεραίνουν την ένταξη της Αλβανίας στην Ε.Ε.

Διαβάστε ακόμα