Ὀνομαστική ἑορτή ἤ γενέθλια;

Share:

 

Τήν Δευτέρα 24.1.2023 πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπό τόν κ. Κωνσταντίνο Παπαδημητρακόπουλο, συγγραφέα, μέ θέμα: “Ὀνομαστική ἑορτή ἤ γενέθλια;”

 

 

=======================================================================

Ἐγγραφεῖτε στό κανάλι τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου στό Youtube πιέζοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCn4UA2uTJ0d72RyGC_nxOAA, γιά νά λαμβάνετε ἐνημερώσεις σχετικά μέ τίς Ὁμιλίες τῆς Π.Ο.Ε. Πιέστε τό πλήκτρο Ἐγγραφής (Subscribe) καί πατῆστε στήν καμπάνα γιά νά λαμβάνετε εἰδοποιήσεις μόλις δημοσιεύονται νέα βίντεο.

=======================================================================

Previous Article

Ὀγδόη ἡμέρα καὶ Νέα Τάξις Πραγμάτων

Next Article

Α. Μπουρλά: “H εταιρεία θα κατασκευάζει φάρμακα, τα οποία θα περιέχουν chip.”