Ὀρθαὶ αἱ παραινέσεις εἰς τὴν ΠτΔ;

Share:

Ὁ Σεβ. Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος ἐδημοσίευσεν ἀνοικτὴν ἐπιστολὴν πρὸς τὴν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας μὲ τίτλον «Στὴν Πρόεδρό μας μὲ ἀγάπη», εἰς τὴν ὁποίαν ἀναφέρεται εἰς τὰ μηνύματα ἀπὸ τὰ 200 ἔτη τῆς Ἀπελευθερώσεως. Εἰς τὸ τέλος καλεῖ τὴν Πρόεδρον νὰ ἀναλάβη τὸν αὐτονόητον ρόλον της. Μᾶς προβληματίζουν ὅμως τὰ ἑξῆς: Ἐκ μέρους ποίου ὁμιλεῖ; Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου; Τῆς Ἱεραρχίας; Ἔπειτα, ἀδυνατοῦμεν νὰ κατανοήσωμεν τὸ ὅτι «ἡ οὐσία τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης» εἶναι ἡ ἰδία, ὅτι «ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος!»! Ἡ ΔΙΣ συμφωνεῖ; Παραθέτομεν τὸ τέλος τοῦ ἄρθρου ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα» τῆς 21ης Φεβρ. 2021:

«Κυρία Πρόεδρε, στὴν ἱστορικὴ προσωπική Σας ἱστορία ἡ δύναμη αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, οἱ ἀγῶνες του γιὰ ἐλευθερία καὶ δημοκρατία, Σᾶς κατέστησαν πρώτη Ἑλληνίδα πολίτη αὐτῆς τῆς Πατρίδας. Τώρα πλέον εἶσθε ἡ πρώτη ποὺ καλεῖσθε νὰ γίνετε μυροφόρα, τιμῶσα μὲ τὰ μύρα τῆς τιμῆς καὶ τῆς μνήμης τοὺς Μάρτυρες, τοὺς Νεομάρτυρες, τοὺς Ἀγωνιστὲς καὶ Πατέρες μας, ἀλλὰ νὰ γίνετε καί μοιροφόρα, ἀφοῦ συνδέεσθε μὲ τὴν ἱστορικὴ πορεία καὶ τὸ ὅραμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς καὶ τῆς οἰκουμένης στὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον. Ἀξίζει, κυρία Πρόεδρε, νὰ δώσετε σὲ ὅλους τὴν μαρτυρία, μὲ ὅποιο κόστος, ὅτι ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ζήσει, καλεῖται νὰ ἐπιλέξει νὰ παραμείνει ἄνθρωπος. Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος! Αὐτὸ τὸ μήνυμα εἶναι ἡ οὐσία τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης! Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία, ὅταν Σᾶς ὑποδέχεται σὲ ἐπίσημες κορυφαῖες στιγμές, ποὺ σημάδεψαν ἱστορικὰ τὴν κοινὴ πορεία Γένους καὶ Ὀρθοδοξίας, προτάσσει ἐνώπιόν Σας, διὰ τῶν τιμίων χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ νὰ τὸ ἀσπασθεῖτε!».

Previous Article

Ἡ «θεολογία τοῦ προσώπου» εὐθύνεται διὰ τὴν ἀμηχανίαν τῶν Ἱεραρχῶν

Next Article

4 Μαρτίου

Διαβάστε ακόμα